Četvrtak, 29 Oktobra, 2020

Kome će Allah loša djela u dobra promijeniti na Sudnjem danu

0
Svevišnji Allah je rekao:... „ ..i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim...

Mjesto pojave Imama Mehdija

0
Pitanje: Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija? Odgovor: Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim: Zaista se...

Ispit u kaburu će imati svaki čovjek, bez obzira kako je umro, da li...

0
Pitanje: Da li će Munkir i Nekir ispitivati i one koji nisu ukopani u mezarje? Prvo: Iskušenje u kaburu, i ispitivanje umrlog o njegovom Gospodaru,...

Šta ukoliko na korak do Dženneta budete vraćeni?

0
Zamislite da susretnete Allaha i da je sve dobro prošlo i da ste na ulazu u Džennet. Ali, onda Allah vam objelodani osobe prema...

Smak svijeta! Kao da ga gledaš!

0
Imam Ahmed od Ibn-Omera prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Ko želi vidjeti kako izgleda Sudnji dan, kao da ga očima...

Koji su prvi, a koji zadnji predznaci Sudnjeg dana

0
U knjigama hadisa, u dijelovima pod nazivom “Fitne“ i “Predznaci Smaka svijeta“, prenosi se veoma mnogo hadisa koji govore o ovoj temi. Islamski učenjaci,...

Prizor kada će vjernici ugledati Allaha (Video)

0
https://www.youtube.com/watch?v=x6LsOZZSvAI&feature=youtu.be

Smak svijeta

0
https://www.youtube.com/watch?v=50NZ6i5zHiM

Učitelj koji je unaprijed dao pitanja za test, ali je dobar broj studenata pao...

0
Prije početka ispita, učitelj je podijelio svojim učenicima pitanja i rekao im da se dobro spreme, jer će im ova pitanja u potpuno istoj...

„Za njega nema spasa, sigurno će u Džehennem, da Allah sačuva…“

0
“Oduvijek sam mislila da me Bog mrzi. Stalno sam slušala da ću otići u Džehennem zbog stvari koje sam činila. Rekli su mi da za...

POPULARNO