Šta žena treba studirati? – osvrt jedne muslimanke

0
1413

Image result for hijab woman studying

Sve je više mladih ljudi, koji svoj život nastoje planirati i uskladiti sa islamom i islamskim načelima življenja. Ipak, u ne baš takvom islamskom okruženju, sa poprilično iskrivljenim moralnim vrijednostima sa kojima se mladi danas susreću, teže je mladoj muslimanki, jer ona je odgajatelj ummeta.

Pitanje o izboru oblasti studiranja i obrazovanja jedne žene, koje je u posljednje vrijeme postalo aktuelno, izazvalo je velike rasprave i rijetki su oni koji se nisu odvažili da iznesu svoje mišljenje i stav. Najviše su se u to upustile upravo žene, smatrajući da o njihovim pravima i sposobnostima ne treba pričati jedan muškarac. Narednim redovima, ne želim podržati ili ne podržati stav bilo koga, ili na bilo koji način degradirati ženu, jer time degrariram sebe. Već objektivno i realno predstaviti neke stvari. Nastojala sam kao mlada muslimanka, kao akademski građanin, prilagoditi tekst ljudima različitih shvatanja, kako vjerskog  tako i svjetovnog, prikazati iz više perspektiva žensku figuru u društvu, pa i pitanje obrazovanja žene u islamu. Želim da svakog mladog čovjeka, a ponajviše sestru muslimanku, svojim osvrtom na pitanje oblasti studiranja žene muslimanke upozorim na jednu važnu stvar- islam je vjera koja vjerniku/ci ne dozvoljava da bude glup/a! Obavezno ti je da se obrazuješ. Problematika žene u društvu je more bez dna i nažalost svi aspekti neće biti elaborirani.

Da ne bih stvarala konfuziju čitateljima, pod terminom „žena“ podrazumijevam svaku onu koja je svoje stavove, svoje filozofije i načine razmišljanja, bivstvovanja na ovome svijetu, prilagodila isključivo potrebama društva i iz isključivo dunjalučkih razloga. Njena percepcija o sebi i svom položaju je vođena njenim strastima i raznim pobudama i željama da se emancipuje. Ona drugačije ne zna, tako je naučena, nije upučena. Allah dž.š. je nažalost nije počastio imanom i islamom i naše nije da je krivimo zbog toga jer mnoge od nas su bile poput nje. Pod pojmom „žena“ ne podrazumijevam i ženu muslimanku, vjernicu kojoj  su shvatanja i stil življenja u skladu sa islamom i nastojanjima da zaradi ahiretski uspjeh. Svaka žena nije vjernica, ali je svaka vjernica u osnovi – žena.

PSIHOLOGIJA ŽENE: ŽENE GLEDAJU DRUGE ŽENE

Kada žena primijeti lijepog, sebi privlačnog muškarca i njegovu ljepšu polovinu do njega, na koga će više obratiti pažnju? Na nju ili njega? Ona koja misli da će se više fokusirati na muškarca, daleko se vara. Žene će 90% svoje pažnje posvetiti ženi. Zašto? Zato što je silno znatiželjna: šta ta njegova žena ima i čime ga je ulovila?! Kakva joj je boja kose, koji je tip žene, kako priča, kako se odjeva, šta je pronašao u njoj? Ona podsvjesno zamišlja da preuzme nešto od nje, neku njenu kretnju, modni stil, stil šminkanja, frizuru… Žene su u stanju da dubokoumno istražuju i analiziraju bivše žene svojih partnera a da ne govorim koliko se opterećuju istraživanjem  sadašnjih žena svojih bivših partnera, u želji da otkriju šta je pronašao u toj ženi što ona nema. Tako da nas ne treba čuditi u neku ruku, ponašanje današnjih nezrelih tinejdjerica što su, haman, pa sve iste. Kao da su izašle iz jedne fabrike. Šta jedna vidi kod druge, probat će i treća.

Šta nam ovo govori o prirodi  žene? Ona podsvjesno, željela to ili ne, kreira sliku i viziju sebe kao žene, kakva treba da bude na osnovu ukusa muškarca  i u njenoj okolini. Žena se formira na osnovu muškarčevih parametara. Žena nije“ žena“ zbog sebe i zato što je samu sebe uvjerila da baš takva treba da bude, već je „žena“ zbog nekog muškarca u sjeni njenih razmišljanja i zato što vjeruje da mu se baš takva „žena“ kakva je ona, sviđa. Ovakva priroda žene je Allahovo davanje, jer zamislimo kada žene ne bi radile ništa da se muškarcu dopadne. Na šta bi ličio suživot muškarca sa ženom?

JOŠ NEŠTO O ŽENI: NJEN „MUŠKARAC“ U NJOJ

U svakoj ženi postoji nešto „muško“, projekcija muškarca u ženi. Ista stvar je i sa muškarcem i „ženom“ Animom  u njemu. „Muška strana“ u ženi se zove Animus i u ženi se kreira podsvjesno u ranim razdobljima njenog mentalnog i psihičkog razvoja kroz odgoj. Formira se na osnovu ponašanja njenog muškog odgajatelja, najčešće oca.  Pri tome se ne podrazumijeva da su one nužno „muškarače“ i da se njihov Animus može ustanoviti na osnovu njihove fizičke pojave. Jake žene, samopuzdane žene, alfa žene, karakterne žene, žene sa stavom,  su pokupile animus svog „jakog“ i autoritativnog  oca, glave porodice. U većini slučajeva su njihovi oćevi imali zanimanja pomoću kojeg su izražavali svoj autoritet ili moć (npr: policajac, političar, direktor, kapetan, lovac, kriminalac itd…), ili su u odnosima sa svojim kćerima bili na nekoj distanci ili su zbog prirode posla i eventualno drugih razloga često putovali i bivali odsutni i samim tim uskraćivali svoju figuru oca u odgojnom smislu ili su tu istu ulogu sprovodili kroz naredbu, grubost, strogost i nerazumjevanje za ženske osjećaje i sl. Ovakve žene  su  u svojoj podsvjesti, umanjilje ulogu i uticaj njihove ženstvene i nježne majke na njihov život, jer je jak otac sa njegovim muškim i grubim osobinama postao njihov ideal, a žena se iz raznih drugih razloga, psihološke prirode, uglavnom više veže za oca nego za majku. Ovakva žena (podsvjesno) bira zanimanja pomoću kojih će manifestovati svoju moć  i gdje će dobiti priliku da bude jaka i da kontroliše. Ovakva žena nema osjećaja za  ženstvene, krhke, nježne i osjećajne žene i smatra ih slabima i takve je žene živciraju. Maksimalno je svoju nježnu i ženstvenu stranu  potisnula u sebi jer misli da je osjećajnost jednako slabost, što nikako ne znači da su one manje osjećajne i još manje žene. Ovakve žene odgađaju udaju jer podcjenjuju bračni život, ulogu majke, domačiće i rade na sticanju karijere i svoje muške kolege doživljavaju kao konkurente i takmiče se protiv njih. Ovakve žene biraju još jačeg partnera koji za njih predstavlja izazov i kojeg će konstantno morati loviti, a kada ga ulovi, tj kada ga pripitomi, više joj nije interesantan, biva odbačen i žena kreće u novi lov neosvojivog muškarca. Ona nastoji steći ekonomsku neovisnost kako njene egzistencionalne potrebe ne bi bile u rukama jednog muškarca. U biti, sve više žena teže da budu ovakve, jer nije rijetkost da muškarac zapostavlja obaveze prema svojoj supruzi i shvata ženu zdravo za gotovo.  Žena se sa svojim Animusom stalno sukobljava i on je, shodno životnim prilikama sklon promjeni. Svaka žena ga ima, i svaki se manifestuje na svoj način.. Vjera također može imati uticaja na promjenu ženinog Animusa, kada se ona uz Allahovu pomoć mijenja, i shvati svoju ulogu u društvu kroz prizmu islama, ali to ne znači da borba sa samom sobom nikada ne prestaje.

ŠTA JE ZAPAD URADIO ŽENI?

Izveo ju je iz kuće i zarobio ju je „slobodom“ i dao joj „ravnopravnost“ sa muškarcima iz dva razloga: Prvi) jer je žele vidjeti svugdje pored sebe, u marketu, u prevoznim sredsvima, na ulici, u kancelarijama u restoranima, u državnim institucijama …Drugi) jer ne žele snositi troškove izdržavanje žene, majke, kćerke. Ona se zajedno sa muškarcima bori za egzitenciju i ima jednaku odgovornost kao muškarac. Na ženi je da traga za bilo kakvim poslom, u državnim ili privatnim kompanijama, u skladištima, kao prodavačica, da pere prozore, da čiste javne zahode, da bude računovođa, da vozi taksi, da radi u fabrici građevinskog materijala, da nosi velike pakete, da diže terete, da cjepa drva…spisak je dug. Posao ne gleda ko je muško a ko je žensko. Radno vrijeme je isto za sve. I bez obzira što ženu čeka također posao u njenoj kući, a što muškarca realno ne čeka ništa jer je on svoju obavezu završio za taj dan, niko nema obzira prema njenim potrebama i što je ona zapala u vrtlog posla. Ona je ipak „ravnopravna“ sa muškarcima i nema pravo da se žali. Ravnopravnost je ženi privlačna na početku, ali ona ne shvata da ju je takva ravnopravnost odvojila od porodice. Žena je izgubila slobodu da bi bila rob vremenu i mašini. Što su žene na zapadu ravnopravnije, liberalnije i ekonomski stabilnije, rizik za raspad porodice je veći. Posljedica raspada porodice možemo predpostaviti: društvo poprima pogrešne i iskrivljene moralne vrijednosti i norme. Zapad  je ženinu prirodu dobro iskoristio kako bi je izmanimulirao  time joj pokazao kakva ona treba da bude kako bi bila poželjna muškome rodu.  Ne samo u pojavnom, već u društvenom i porodičnom smislu. Protiv uma žene i njenog morala je pokrenuta kampanja putem časopisa i filmova. Zapad poštuje samo fizičku ljepotu, a u potpunosti zapostavlja njenu vjeru, inteligenciju, obrazovanje iskrenost i čistoću. Zapad kod žene cijeni samo ljepotu. Danas sve želimo da smo emancipovane i neovisne žene, pa makar to značilo da crnčimo čitav dan. Što je još gore, ovakvo stanje je postalo neminovnost, iz dva razloga: prvi) porodicu nije u stanju materijalno opskirbiti samo muškarac, pa mu se i žena mora pridružiti i drugi) muškarac ne odvaja dovoljno novčanih sredstava za sve ženine potrebe smatrajući ih nevažnim, te se ona osjeća ugroženo i potčinjeno.

ŠTA DO SADA ZAKLJUČITI?

Ironija je kada žena kaže da neće da dozvoli da joj muškarac govori šta će da radi u svom životu, a sve je napravila baš kako on kaže i on želi.

ŽENIN POLOŽAJ U ISLAMU:

Žena je po svojoj ljudskoj prirodi, potpuno jednaka muškarcu kao što Uzvišeni u Kur'anu kaže:

–          O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara…(En-Nisa,1)

Poslanik s.a.v.s. je rekao:

–          One su (žene), uistinu, druga polovica muskarcima.

Žena svojim dobrim djelima i ibadetom se ne razlikuje od muškaraca po stepenu i nagradi:

–          Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97)

–          I Gospodar njihov im se odaziva: Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih…(Ali Imran, 195)

–          Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama i strplivim muškarcima i strplivim ženama i poniznim muškarcima i poniznim ženama i muškarcima koji djele zekat, i ženama koje djele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab, 35)

Islam potiče ravnopravnost žene sa muškarcima u odgojnom i obrazovnom smislu Poslanikovim s.a.v.s. riječima:

–          Ko odgoji dvije kčeri i o njima se brine sve dok ne odrastu, i udaju se, doći će na Sudnji dan, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta, i sastavio je prste (Muslim).

–          Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ko bude imao tri kćeri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i oblačio od svoga truda, biće mu zastor od vatre, na Sudnjem danu!” (Bejheki)

U drugoj predaji stoji da će takvu nagradu postići i onaj ko odgoji dvije kćerke, pa i onaj ko odgoji jednu kćerku.

–          Traženje znanja je stroga obaveza svakog muslimana (Bejheki). Učenjaci su složni da pod hadisom podpadaju i muslimanke.

Žena ima ista prava kao i muškarac u braku, s tim da muškarac mora  brinuti  nad porodicom, a njegova prednost u odnosu na ženu nije u ljudskom smislu niti u smislu podčinjavanju žene spram muškarca:

–          …One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu, samo muškarci imaju prednost pred njima za jedan stepen…(El-Bekare,228)

–          Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava (Muslim).

Islam obavezuje oca da izdržava svoju kćerku sve dok se ne uda, poslije udaje o njoj se mora brinuti muž, u slučaju da joj umre muž i ostane bez novca i nema djece, opet se o njoj treba brinuti otac. Islam je ne prisiljava da radi kako bi preživjela ali joj to i ne zabranjuje (pod određenim šerijetskim uvjetima).

ŽENINE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI: ZAŠTO ŽENA U ISLAMU NE MOŽE BITI PREDSJEDNIK DRŽAVE?

Zato što predsjednik države nije samo formalna figura koja služi za slikanje i potpisivanje. Odgovornost predsjednika države zna biti opterećujuća za jednu ženu. Ova zabrana nema veze sa ljudskošću i sposobnošću žene, već sa njenim psihičkim stanjem i društvenom misijom.

Predsjednik države je lider, govornik, kontorlor vlasti, strateg, vojskovođa, jaka ličnost, odgovoran za rezultate i posljedice. Ženina mentalna i emocionalna građa je u suprotnosti sa zadaćama predjednika države. Vođenje države je ipak stvar davanju prednosti razumu nad emocijama kao i potpuna predanost riješavanju državnih problema, a što se nikako ne slaže sa prirodom žene i njenom misijom. Žena doživi emocionalne krahove pri razvodu, pri smrti bližnjih i dragih ljudi a kamoli svoga djeteta. Da može, zatvorila bi se danima u kuću, ne bi nikako izlazila zbog boli, tuge i teškog emocionalnog stanja. I zamislite da takvoj ženi date ulogu da vodi državu.

Sjećam se jednog predavanja mog, sada već bivšeg profesora ekonomskih nauka, kada je pričao da je bio na jednom poslovnom sastanku sa jednom društveno aktivnom, emancipovanom ženom sa Zapada. Ona mu je pričala, sa divljenjem i ponosom u glasu, kako je jedna njena prijateljica angažovana na nekim vojnim projektima sa komentarom: „Ona to može“. Moj profesor joj je tada rekao, da uopće nije pitanje da li ona MOŽE, već da li ona TREBA, kao žena to da radi. Njegova sagovornica nije znala šta da kaže. Često bi nam pričao da žena treba da bude žena, a muškarac upravo muškarac. Da žena ne pokušava izjednjačavati se sa muškarcima i da im dokazuje kako i ona MOŽE da bude kao oni. A da muškarci opet trebaju da cijenje njene sposobnosti, da ne podcjenjuju ženinu blagost, milost, žesntvenost i emotivnost. Govorio je da je svijetu potrebno izjednjačavanje muške i ženske energije, Jinga i Janga i da nema potrebe da se žena pravi muškarcem i time narušava ravnotežu. Ona nije sposobna za svakodnevno rivalstvo sa muškarcima u većini poslova. Ovaj svijet nije baziran isljučivo na snazi, namrgođenosti, žestini i srdžbi. Priznajem, nisam ga tada htjela razumjeti.

ZAPOSLENA MUSLIMANKA

Ženi u islamu je dozvoljeno obavljanje poslova koji su u skladu sa njenim pshihofizičkim sposobnostima, s tim da treba voditi računa o sljedećim stvarima:

–          Da joj radna obaveza ne spriječava obavljanje majčinskih dužnosti i kućanskih poslova,

–          Da se službenica ne mješa sa muškarcima i otkriva djelove tjela i ukrase koje su zabranjeni,

–          Da bude sama sa muškarcem u jednoj prostoriji ili sa više njih i padne u grijeh osame.

Islam u korijenu sasjeca sve što može negativno uticati na vjernicu i vjernika, jer kada se temperament muškarca spoji sa temperamentom žene u osami, budimo iskreni, javi se ono što će se pojaviti između svakog muškarca i žene, bez obzira na vjeru: zadivljenost i zadovoljsvo u govoru, i jedno što vodi ka drugom. ‘’Gdje se dvoje osame, šejtan je treći.’’ (Ahmed, Et-Tirmizi i El-Hakim)

MIJEŠANJE MUŠKARACA I ŽENA I BRUTALNA ISTINA

Hajmo malo o muškarcima i njihovoj prirodi. Kad muškarac vidi lijepu ženu, on pušta svojoj mašti na volju i zamišlja dvije stvari: Prvu) kako bi ona izgledala bez odjeće i drugu) kakva bi ona izgledala bez odjeće sa njim u krevetu.

Poslanik s.a.v.s. je rekao:

Nisam ostavio veće iskušenje za muškarce ovog ummeta od žena.” (Buharija,Muslim).

Svidjelo se to nama ili ne, muškarci gledaju žene. To im je upisano u genetski kod, I Allah najbolje poznaje mudrost stvaranja ovakve muškarčeve prirode i njegove potrebe za širenjem vrste.  Ženi s druge strane, se hrani njena žesnka sujeta i one žele da budu gledane i da se o njima mašta. Pa zato je problem nermoralnosti, bestidnosti i golotinje pripisan, ne muškarcima već ženama. Ona je okidač i upaljač strasti i samo ona drži ključeve i otvara vrata. Muškarac se ne usuđuje pokucati a kamoli napraviti prvi korak ka grijehu ukoliko mu to žena nije svojim ponašanjem i postupcima dozvolila. Muškarci maštaju, prave planove kako se dočepati plijena a osmijesi i lijepe riječi su samo priprema za ono što slijedi. Društvo će oprostiti muškarcu, zbog njegove prirode i jače seksualne potrebe, ali trajno bilježena sramotom ostaje žena. Njoj društvo ne oprašta. Izgubljena čednost, čast I dostojanstvo se ne vraća. Bestidnost, nemoral i iskrivljene vrijednosti su se raširile zbog nespremnosti i slabosti žene da sačuva svoju čast. Ona poklekne pred grijehom nadajući se da će muškarca na taj zadržati. Muškarac ženi čestite i moralne žene. Samim tim što mu je ona dala svoju čast prije braka i što je pokleknula, više je u čestite žene ne ubraja. Nemoralna žena mu ne može odgajati djecu. Dokle god je nemoral raspostranjen, muškarci nemaju ništa protiv da ga konzumiraju.

Također trebate znati da se simpatije prema osobi suprotnog spola može razviti iako je osoba u braku. Možete voljeti nekoga, pa i biti u braku sa nekim, ali to ne znači da ste postali imuni na fizičku pojavu suprotnog spola. Ovo pogotovo važi za muškarce jer je njihov “raspon” prema ženama paralelan. Oni mogu upražnjavati seksualne odnose sa više žena, bez da to utiče na osjećaje koje gaje prema određenoj ženi. Da li vam je jasno otkud toliko prevara, raspada brakova pa i neprimjerenog ponašanja kod muškaraca pa i vjernika? Duša je skona grijehu, a islam svojim zakonima zatvara vrata sumnjama i smutnjama.

Svojim izborom obrazovanja, indirektno biraš buduće poslovno okruženje u kojem ćeš biti involvirana. A svojim odjevanjem i ponašanjem postaješ  mamac za grijeh za koji sam sigurna da ne bi voljela da se tvoj muškarac upeca sa nekom drugom ženom.

ŽENIN DOPRINOS DRUŠTVU

Ne treba sumnjati da je društvo bez ženinog doprinosa siromašno. Treba ženu muslimanku svim silama motivisati da se angažuje na onim poljima i u onim djelatnostima na kojima ona može uspjeti bez da osjeća  teret. Bilo da su to neke državne institucije, kao npr. škole, bolnice, ili da je u pitanju angažman na različitim društvnim poslovima na kojima su sposobne da ostvare velike rezultate. Spektar tih djelatnosti je velik i ne treba joj braniti da da iskoristi svoje nadarenosti i sposobnosti koje joj je Allah dž.š. dao, vagajući koristi i štete na osnovu vjerskih načela. Njena uloga u društvu se ne ograničava samo na trudnoći, rađanju djece, spremanju hrane, dojenju djece a da u drugim segmentima života nema šta tražiti. Ona ne može biti odgajatelj budućih vođa, intelektualaca, boraca i dobrih ljudi ako je njena egzistencija sužena na samo četiri zida. Aiša r.a. je bila veliki naučnik. Zuhri veli: „Aiša r.a. je znala napamet osamnaest hiljada stihova i bila je muftija, rješavala je pravna pitanja među ashabima.“ Zašto ne dozvoliti nekoj savremenoj ashabijki da bude Aiša? Žena je doktorica, naučnica, učiteljica, psiholog, studentica, domačića. I što je najglavnije, ona je majka društva.

I NA KRAJU, ŠTA ŽENA TREBA STUDIRATI?

Ne znam. Neka sama procjeni štetnosti i koristi. Neka sama procjeni vrijeme koje ulaže studirajući neki tamo fakultet koji će joj samo otežati život. I neka sama procjeni šta će od diplome koje je stekla. Da li će ga okačiti na zid? Da li će sa njim da se slika i da se hvali po društvenim medijima kako je ona BA, MA ovoga ili onoga? Da li će upisati baš „taj“ fakultet kako bi „mu“ se više svidjela. Ili će da razmisli šta joj izbor fakulteta donosi u životu i na koji način može doprinjeti društvu svojim znanjem.

A TI ŽENO MUSLIMANKO,

Pa znaj da ti radiš za Ahiret i ako možeš, pomozi svojim znanjem kojim ti je Allah dž.š. dao. Za svoj trud, uloženo vrijeme i za svoja djela, imat ćeš nagradu.  Imaš ti obaveza, ali imaš prava, nauči ih i traži, i ne dozvoli da ti ih muškarac uskrati. Znaj  da si ti ključ reforme a ne muškarci. Kada promjeniš i obrazuješ sebe, obrazovat ćes i promjeniti ćes i društvo.

 Piše: M.Z.

Izvor: Akos.baIslam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.