Ponedjeljak, 5 Decembra, 2022

Duhovno/moralno ubistvo veći je grijeh od fizičkog ubistva

0
71. Praštanje drugima je visoka moralna osobina i njime se „zatvara“ slučaj između počinioca štete i oštećenog, i prestaje svako pravo na potraživanje obeštećenja,...

Zaštićenost i nepovredivost ljudskih života u islamu

0
Za islam je ljudski život sveta stvar i zato ga dostojanstveno štiti i čuva.... Napad na ljudski život smatra se, poslije nevjerovanja u Boga, najtežim...

Razvoj islamskog bankarstva i finansija u Pakistanu

0
  Islamski finansijski sektor napredovao je do stadija da bude prepoznat kao održiva rezerva konvencionalnim finansijama....  Islamske finansijske fondacije trenutno nude usluge koje mogu koristiti i...

Principi halala i harama u zarađivanju i zanimanjima

0
"On je Zemlju plodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje.“ (El-Mulk, 15) ... Ovo je fundamentalni princip islama: da...

Hutba: Borba protiv terorizma ili rat protiv muslimana

0
Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Borba protiv terorizma ili rat protiv muslimana.... Na pomenutu temu govorim u vremenu otvorene borbe protiv...

Šta je sekularizam

0
https://www.youtube.com/watch?v=tHQoeMzGRUY

Zašto je zabranjeno da se muslimanka uda za nemuslimana

0
Jedno veoma aktuelno pitanje koje se 'spočitava' islamu jeste zašto je ženi muslimanki zabranjeno da se uda za nemuslimana, dok je muslimanu dozvoljeno da...

POPULARNO