Proglas 94 arapska učenjaka o tzv. ’’Islamskoj državi’’ – (IDIŠ-u)

0
306

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji ponos daje vjernicima, a poniženje nevjernicima.

Neka je selam na onoga koga je Allah poslao kao Milost svjetovima, na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, salallahu alejhi we selem, na njegovu porodicu i njegove drugove.

Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, upozorio je svoj ummet od pretjerivanja (fanatizma) u vjeri i rekao je da je to jedan od uzroka stradanja naroda prije nas, rekavši: ’’Pazite se pretjerivanja u vjeri, jer su zaista uništeni oni koji su prije vas bili zbog pretjerivanja u vjeri.’’ (Hadis bilježe Nesai i Ibn Madže, a šejh Albani ga je ocjenio sahihom)

Ali desilo se ono od čega je upozoravao Poslanik, salallahu alejhi we selem, pa su mnoge skupine od njegovog ummeta upale u pretjerivanje u vjeri (vjerski fanatizam).

Oblici tog fanatizma i njegove (negativne) posljedice mnogobrojne su u historiji Islama.

Jedna od tih negativnih posljedica svakako je ubistvo dvojice pravednih halifa, Usmana i Alije, radijallahu anhuma, od strane vjerskih fanatika (haridžija), a ubili su i mnoge druge ashabe i njihovu djecu.

Pojave vjerskog fanatizma u Islamu smjenjivale su se tokom historije ummeta kao ’’plima i osjeka’’ sve do današnjih dana.

Jedna od najvećih pojava vjerskog fanatizma u Islamu jeste ono što danas zagovara tzv. ’’Islamska država’’ – (IDIŠ), i svi oni koji podržavaju njihov put i ideologiju, makar se razlikovali u imenima i nazivima svojih organizacija:

1) počevši od olahkog tekfira (proglašavanja drugih muslimana nevjernicima),

2) olahkog prolijevanja krvi nevinih,

3) nemarnosti naspram uzvišenih korisnih ciljeva šerijata,

4) neuvažavanja mišljenja islamskih učenjaka i vraćanju stavovima učenjaka,

5) sabotaže sigurnosti u muslimanskim zemljama,

6) pa sve do zavođenja muslimanske omladine (na gore navedene stranputice na način da iskorištavaju njihova osjećanja po pitanju ’’džihada na Allahovom putu’’).

Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem je tekfir vjernika označio kao krupnu stvar rekavši: ’’Ko nazove vjernika nevjernikom, kao da ga je ubio.’’ (Buhari)

I označio je Poslanik, salallahu alejhi we selem, prolijevanje nevine krvi velikim zločinom rekavši:

’’Neće vjernik izaći iz kruga svoje vjere sve dok ne prolije nevinu krv.’’  (Buhari)

Odrekao se Poslanik, salallahu alejhi we selem, onih koji olahko shvataju prolijevanje muslimanske krvi, pa je rekao: ’’Ko bude ustao na moj umet i bude ubijao i vjernike i griješnike iz moga umeta, ne plašeći se kazne ako ubije vjernika, ili onoga sa kojim postoji ugovor (nemuslimana koji pod ugovorom živi u muslimanskoj državi), ne pripada meni, niti ja pripadam njemu.’’(Muslim)

Takozvana ’’Islamska država’’ i oni koji slijede njihovu ideologiju otišli su predaleko sa neopravdanim tekfirom i prolijevanjem nedužne krvi, pa su čak proglasili nevjernicima mnoge skupine onih koji se bore na Allahovom putu u zemlji Šama i ohalališe njihovu krv, pa se ovi njihovi postupci proširiše čak i izvan granica njihove takozvane ”Islamske države u Iraku i Šamu”.

Uzeše za svoje mete snage sigurnosti (vojsku i policiju) i drugih država, i skupine koji ne pripadaju ehli sunnetu, kao i njihove bogomolje, pa nagovoriše neke mladiće muslimane da napadaju na ove mete (aktivirajući eksploziv koji nose uzase) ubijući tako sami sebe  pod izgovorom da će tim djelom postati šehidi i da će nanijeti štetu neprijateljima Islama. (U proglasu kao primjer toga navedeni su samoubilački napadi u El-Kadihu i u Damamu, gradovima u Saudijskoj Arabiji, a nakon ovog proglasa slični samoubilački napadi izvedeni su u Kuvajtu i Turskoj – opaska prevodioca)

Allahov Poslanik, s.a.w.s., zaprijetio je onima koji ubiju sami sebe: ’’Onaj ko ubije sam sebe sa nečim, biće kažnjavan time u džehenemskoj vatri.’’ (Mutefekun alejhi)

Nema prostora izgovorima (nema opravdanja) za ovakva gnusna (ne)djela time kako su ova djela proizvod idžtihada (donošenja stavova o nekoj temi utemeljenih na principima šerijata).

Idžtihadom, to jest donošenjem odluka utemeljenih na principima Islama, bave se samo oni koji su dorasli tome, i oni koji dobro poznaju tu tematiku (islamski učenjaci, opaska prevodioca).

A što se tiče teme svetosti muslimanske krvi i njihovog imetka, kako pojedinačno tako i općenito, kao i pitanje sigurnosti muslimana, nema nikakvog opravdanja uzurpirati iste pod izgovorom da je neko donosio o tome idžtihad – (donio odlukuna osnovu svog dubokog znanja i iskustva  islamskim naukama, opaska prevodioca).

Nema nikakvog opravdanja za ovakva nedjela (kojima se uzurpira krv, imetak i sigurnost muslimana, op.prev.) koja se dešavaju u ummetu (muslimanima) produbljujući u njemu samo krize i iskušenja.

Ogromne su  i mnogobrojne štete koje donosi ovaj vjerski fanatizam (kojeg zastupa tzv. ”Islamska država), koji se ogleda u olahkom proglašavanju muslimana nevjernicima, prosipanju nevine krvi i destabiliziranju sigurnosti (u muslimanskim zemljama), a najgore su sljedeće:

1) Unošenje nereda i sukoba unutar muslimanskih zajednica, koje su prije toga živjele u miru i sigurnosti.

2) Iskorištavanje gnusnih (ne)djela koje čine ovi fanatici od strane neprijatelja Islama u svojim nečasnim ciljevima (usmjerenim protiv Islama). Ovi fanatici su postali oni koji rade u korist neprijatelja Islama, bili oni svjesni toga ili ne.

3) Iskorištavanje njihovih (ne)djela da bi se ucjenili pripadnici Ehli sunneta, kako su to djela koja su počinile sunije, a ustvari ova djela nisu uopće od sunneta. Ova (ne)djela iskorištavaju neprijatelji Islama da se izvrši pritisak na sunijske medije, koje se bore protiv raznoraznih sektaških ideja, da promijene svoj program, stavljajući istovremeno naše sunitske medije na optuženičku klupu. A upravo su sunije u dosta muslimanskih zemalja i sami najveće žrtve ovih vjerskih fanatika.

4) Neprijatelji Islama iz redova nevjernika i munafika koriste ova (ne)djela da potvaraju vjeru Islam, da iznesu potvoru na osnove naše vjere, na vjerske propise i na koristi koje ona donosi, nepraveći pri tome uopšte razliku između pravih sunnija i sekte haridžija, kojima pripadaju ovi fanatici.

5) Nahuškavanje (od strane neprijatelja Islama) protiv islamskih učenjaka i iskrenih vjernika, optužbe i potvaranja na račun iskrenih namjera učenjaka i iskrenih vjernika, kao i nipodištavanje njihovog truda na polju islamskog misionartsva.

6) Podgovaranje iskrenih mladića muslimana (od strane ovih fanatika), koja rezultiraju da se korisna i pozitivna (islamska) razmišljanja kod ovih iskrenih mladića, a koja su stekli u odgoju od strane njihovih odgajatelja, pretvore u razmišljanja jednog vjerskog fanatika i njihovih štetnih ideja, misleći da je to put pomaganja vjere islama.

7) Davanje razloga za izgovor onima koji žele ugasiti davetske i humanitarne organizacije, pod parolom da je to ’’borba protiv terorizma i gašenje njegovih resursa’’.

8) Davanje pogrešne slike o propisima pravog i ispravnog džihada, koje je pojasnio Poslanik s.a.w.s., rekavši za njega: ’’…a krov vjere jeste džihad na Allahovo putu.’’ (Bilježe Ahmed, Tirmizija, Ibn Madže i Nesai, a Albani ga je ocjenio ispravnim). Tako smo danas došli do situacije da kad god neko želi pričati o ovoj temi i ovom propisu Islama bude označen od strane ’’kratkovidih’’ kao terorista ili njihov pomagač.

9) Ometanje pravog džihada (koji se bori za svrgavanje tiranina Bašara El-Eseda, opaska prevodioca), a to ometanje usporava dolazak pobjede, i uzrokuje prekid dotoka svih potrebnih zaliha do pravih i iskrenih boraca na Allahovom putu.

Izlaganje brojnih iskrenih (boraca) raznim oblicima nasilja i uznemiravanja, a oni nemaju baš nikakve veze sa vjerskim fanatizmom niti izbliza, niti iz daleka.

Obzirom na našu vjersku dužnost savjetovanja muslimana širom svijeta, mi smo riješili da upozorimo na ovaj fanatizam u vjeri.

Pozivamo sve one koji su krenuli koračati ka vjerskom fanatizmu da zastanu, i da svedu račun sami sa sobom, da budu hrabri kada se budu preispitivali, i da požure sa pokajanjem Allahu, subhanehu we te’ala.

Takvi neka znaju da sve poteškoće i neprijatnosti koje ih zadese na putu pokajanja bolji su od toga da sretnu Allaha, subhanehu we te’ala, na Sudnjemu danu sa krvlju nevinih i dušama nevinih kojima su nepravdu učinili.

Pozivamo muslimanske vladare da zatvore sve resurse ovom zlu oslanjajući se na Allahov zakon, pozivanjem ljudi ka dobru, zabranjujući im da čine zlo.

Pozivamo ih da se bore protiv ovakvih i sličnih ideja na način da se vraćaju na mišljenja iskrenih islamskih učenjaka, čijim svjetlom će osvjetliti tamu neznanja, i otkloniti sumnje onima koji su zapali u ideje fanatizma.

Sigurni smo da se ovaj proglas neće koristiti u svrhe protiv jasnih islamskih propisa i islamskih koristi, kao što su:

1) uzvišeno mjesto džihada u vjeri,

2) pravu naroda da se odupre agresiji i tiraniji

3) pravo naroda da se okrene vjernicima, a odrekne nevjernika

4) kao što smo sigurni da se fanatizmu ne smije odupirati fanatizmom sa suprotne strane, već se on liječi šerijatski ispravnim putem, kojim je kročio Poslanik s.a.w.s. i njegov ummet nakon njega.

Molimo Allaha, dželle ša’nuhu, da popravi stanje muslimana, i da zaštiti naše zajednice od svih smutnji, vidljivih i nevidljivih, i da pomogne svoju vjeru i njene pripadnike, a da ponizi neprijatelje Islama.

Neka je Allahov mir i blagoslov na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i njegove drugove.

 

Izašlo u javnost 13. 08. 1436.godine po hidžri

Nedelja, 31. Maj 2015. Godine

 

Potpisnici proglasa:

 

1. الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان Šejh Abdullah El-Gunejman
2.    الشيخ د. سليمان بن وائل التويجري Šejh Dr. Sulejman bin Wail Et-Tuvejdžiri
3.    الشيخ أ.د. سعد بن عبدالله الحميد Šejh Dr. Sa’d bin Abdullah El-Humejd

4. الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر Šejh Prof.Dr. Nasir El-Umer
5.    الشيخ أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان Šejh Prof.Dr Su’ud bin Abdullah El-Funeysaan
6.    الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح المحمود Šejh Dr. Abdurrahman bin Salih El-Mahmud
7.    الشيخ أ.د. علي بن سعيد الغامدي Šejh Prof.Dr. Ali bin Sa’id El-Gamidi
8.    الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش Šejh Salih bin Abdullah Ed-Derwish
9.    الشيخ أ.د. سليمان بن حمد العودة Šejh Prof.Dr. Suleyman bin Hamed El-Awde
10.    الشيخ د. عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي Šejh Dr. Abdulaziz bin Abdulmuhsin Et-Turki
11.    الشيخ د.أسامة بن عقيل الكوهجي Šejh Dr. Usama bin Akil Al-Kuhidži
12.    الشيخ أحمد بن عبدالله آل شيبان Šejh Ahmad bin Abdullah Ali Šejban
13.    الشيخ أ.د. أحمد بن عبدالله الزهراني Šejh Prof.Dr. Ahmed bin Abdullah Ez-Zahrani
14.    الشيخ د. محمد بن صالح الفوزان Šejh Muhammed bin Salih El-Fewzan
15.    الشيخ محمد بن أحمد الفراج Šejh Muhammed bin Ahmed El-Feradž
16.    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن العجيمي Šejh Dr. Halid bin Abdurrahman El-Udžejmi
17.    الشيخ عثمان بن عبدالرحمن العثيم Šejh Usman bin Abdurrahman El-Uthejm
18.    الشيخ د. علي بن عمر با دحدح Šejh Dr. Ali bin Umer Ba Dahdah
19.    الشيخ د. خالد بن عبدالله الشمراني Šejh Dr. Halid bin Abdullah Eš-Šemrani
20.    الشيخ د. ناصر بن يحيى الحنيني Šejh Dr. Nasir bin Yahya El-Hunejni
21.    الشيخ د. محمد بن عبدالله الخضيري Šejh Dr. Muhammed bin Abdullah El-Hudajri
22.    الشيخ د. محمد بن عبدالله الدويش Šejh Dr. Muhamed bin Abdullah Ed-Duwejš
23.    الشيخ د. محمد بن عبدالعزيز الخضيري Šejh Dr. Muhammed bin Abdulaziz El-Hudajri
24.    الشيخ أ.د. سليمان بن قاسم العيد Šejh Prof.dr. Sulejman bin Qasim El-‘Eid
25.    الشيخ د. محمد بن عبدالعزيز اللاحم Šejh Muhammed bin Abdulaziz El-Lahim
26.    الشيخ د. حسن بن صالح الحميد Šejh Dr. Hasan bin Salih El-Humejd
27.    الشيخ د. محمد بن موسى الشريف Šejh Dr. Muhammed bin Musa Eš-Šerif
28.    الشيخ أ.د. عبدالله بن عمر الدميجي Šejh Prof.dr. Abdullah bin umerEd-Demidži
29.    الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن جميل قصاص Šejh Prof.Dr. Abdurrahman bin Džemil Qasas
30.    الشيخ أحمد بن حسن آل عبدالله Šejh Ahmed bin Hasan Ali Abdullah
31.    الشيخ د. عبدالله بن ناصر الصبيح Šejh Dr. Abdullah bin Nasir Es-Sabih
32.    الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان Šejh Dr. Abdullah bin Abdurrahman El-Watban
33.    الشيخ د. محمد بن صالح العلي Šejh Dr. Muhammed bin Salih El-Ali
34.    الشيخ د. أحمد بن حمد ال عبد القادر Šejh Dr. Ahmed bin Hamed Ali Abdulkadir
35.    الشيخ د. خالد بن محمد بابطين Šejh Dr. Halid bin Muhammed Ba Batin
36.    الشيخ د. أبو زيد بن محمد مكي Šejh Dr. Abu Zajd bin Muhammed Mekki
37.    الشيخ د. عادل بن أحمد باناعمة Šejh Dr. Adil bin Ahmed Ba Na’ime
38.    الشيخ د. محمد بن عبدالرحمن العمير Šejh Dr. Muhammed bin Abdurrahman El-Umejr
39.    الشيخ د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمري Šejh Dr. Abdulaziz bin Ibrahim El-Amri
40.    الشيخ د. ستر بن ثواب الجعيد Šejh Dr. Satr bin Thevab El-Dža’id
41.    الشيخ د. مسفر بن عبدالله البواردي Šejh Dr. Musfir bin Abdullah El-Bavardi
42.    الشيخ د. موفق بن عبدالله كدسة Šejh Dr. Muvefik bin Abdullah Kadise
43.    الشيخ د. محمد بن سعيد بافيل Šejh Dr. Muhammed bin Sa’id Ba Fil
44.    الشيخ د. مسعود بن محمد القحطاني Šejh Dr. Mes’ud bin Muhammed El-Kahtani
45.    الشيخ د. خليل بن إبراهيم بخاري Šejh Dr. Halil bin Ibrahim Buhari
46.    الشيخ د. سليمان بن عبدالله السيف Šejh Dr. Sulejman bin Abdullah Es-Sejf
47.    الشيخ محمود بن إبراهيم الزهراني Šejh Mahmud bin Ibrahim Ez-Zahrani
48.    الشيخ د. فهد بن عبدالله السلمي Šejh dr. Fahd bin Abdullah EsSulemi
49.    الشيخ د. طارق بن أحمد الفارس Šejh Dr. Tarik bin Ahmed El-Faris
50.    الشيخ إبراهيم بن محمد عكيري Šejh Ibrahim bin Muhammed ‘Ukejri
51.    الشيخ د. صالح بن عبدالله الهذلول Šejh Dr. Salih bin Abdullah El-Hazlul
52.    الشيخ د. صالح بن عبدالعزيز التويجري Šejh dr. Salih bin Abdulaziz Et-Tuvejdžiri
53.    الشيخ د. سليمان بن علي السعود Šejh Dr. Sulejman bin Ali Es-Su’ud
54.    الشيخ عجلان بن محمد العجلان Šejh Adžlan bin Muhammed El-Adžlan
55.    الشيخ د. عبدالله بن صالح المشيقح Šejh Dr. Abdullah bin Salih El-Mušejkih
56.    الشيخ سعد بن علي العمري Šejh Sa’d bin Ali El-Umeri
57.    الشيخ أحمد بن صالح بلحمر Šejh Ahmed bin Salih Belhumir
58.    الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن التركي Šejh Ibrahim bin Abdurrahman Et-Turki
59.    الشيخ سعد بن ناصر الغنام Šejh Sa’d bin Nasir El-Ganam
60.    الشيخ د. إبراهيم بن محمد أبكر عباس Šejh dr. Ibrahim bin Muhammed Ebker Abbas
61.    الشيخ عبدالله بن صالح القرعاوي Šejh Abdullah bin Salih El-Kar’avi
62.    الشيخ جماز بن عبدالرحمن الجماز Šejh Džemaz bin Abdurrahman El-Džemaz
63.    الشيخ عبدالله بن محمد البريدي Šejh Abdullah bin Muhammed El-Burejdi
64.    الشيخ أحمد بن حربان المالكي Šejh Ahmed bin Harban El-Maliki
65.    الشيخ مشبب بن أحمد القحطاني Šejh Mušebib bin Ahmed El-Kahtani
66.    الشيخ محمد بن علي مسملي Šejh Muhamed bin Ali Musmili
67.    الشيخ حمد بن عبدالله الجمعة Šejh Hamed bin Abdullah El-Džum’a
68.    الشيخ د. محمد بن عبدالعزيز الماجد Šejh Dr. Muhammed bin Abdulaziz El-Madžid
69.    الشيخ علي بن إبراهيم المحيش Šejh Ali bin Ibrahim El Muhejš
70.    الشيخ علي بن أحمد آل إسحاق Šejh Ali bin Ahmed Ali Ishak
71.    الشيخ حمدان بن عبدالرحمن الشرقي Šejh Hamdan bin Abdurrahman Eš-Šerki
72.    الشيخ عبدالرحمن بن حمد التمامي Šejh Abdurrahman bin Hamed Et-Temami
73.    الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد البارقي Šejh Dr. Abdulaziz bin Muhammed El-Bariki
74.    الشيخ بشير بن علي الشيخي Šejh Bešir bin ali Eš-Šejhi
75.    الشيخ عبدالله بن فيصل آل زنان Šejh Abdullah bin Fejsal Ali Zanan
76.    الشيخ علي بن عبدالمحسن المطيري Šejh Ali bin Abdulmuhsin El-Mutajri
77.    الشيخ عبدالله بن حمد الزيداني Šejh Abdullah bin Hamed Ez-Zejdani
78.    الشيخ صالح بن مصلح المرعشي Šejh Salih bin Muslih El-Mur’iši
79.    الشيخ عطية بن إبراهيم الزهراني Šejh Atija bin Ibrahim Ez-Zehrani
80.    الشيخ د. فوزي بن حمد الصبحي Šejh Dr. Fewzi bin Hamed Es-Subhi
81.    الشيخ سلطان بن جابر الرفاعي Šejh Sultan bin Džabir Er-Rifa’i
82.    الشيخ أحمد بن عبدالله الجوهي Šejh Ahmed bin Abdullah El-Džewhi
83.    الشيخ ياسر بن عبدالله الغامدي Šejh Jasir bin Abdullah El-Gamidi
84.    الشيخ د. أسعد بن سعيد الزهراني Šejh Dr. Es’ad bin Sa’id Ez-Zahrani
85.    الشيخ محمد بن مرزوق الحارثي Šejh Muhammed bin Merzuk El-Harisi
86.    الشيخ د. عبدالملك بن مسفر المالكي Šejh Dr. Abdulmelik bin Musfir El-Maliki
87.    الشيخ أحمد بن محمد باطهف Šejh Ahmed bin Muhammed Ba Tahif
88.    الشيخ د. عبدالعزيز بن حميد الجهني Šejh Dr. Abdulaziz bin Humejd El-Džuheni
89.    الشيخ د. بدوي بن علي الزهراني Šejh Dr. Bedewi bin Ali Ez-Zahrani
90.    الشيخ ناصر بن حمدان الجهني Šejh Nasir bin Hamdan El-Džuheni
91.    الشيخ محمد بن سند الزهراني Šejh Muhammed bin Sened Ez-Zehrani
92.    الشيخ د. موسى بن عقيلي الشيخي Šejh Dr. Musa bin ‘Akil Eš-Šejhi
93.    الشيخ وليد بن وصل المغامسي Šejh Velid bin Wasl El-Megamisi
94.    الشيخ عيسى بن علي أبو العيد Šejh Isa bin Ali El-E’id

 

Sa arapskog preveo i obradio Adnan Nišić

Izvor http://www.almoslim.net/node/234457

(http://s-d-o.org/)Islam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.