O nama

Elektronske novine Islam PRESS se bave objavljivanjem tekstova na temama:Islama – propisa, Imana – vjerovanja, Ihsana – morala, vijestima iz islamskog ummeta, kao i tesktovima o zdravom i lijepom životu.

Kada je u pitanju iman (akida) akcenat ćemo staviti na Allahovo stvaranje i Ahiret.

Kada je u pitanju islam (fikh) posebno ćemo afirmisati 5 islamskih šarta, sa posebnim akcentom na 5 farz namaza.

Kada je u pitanju ihsan (ahlak) posebno ćemo afirmisati odnos muslimana:

  • prema Allahu, dž.š., kada je osamljen
  • prema Poslanikovom, a.s., sunnetu kada bira smjernice u životu
  • prema roditeljima, a posebno majci
  • prema rodbini
  • prema komšijama i gostima
  • prema prijateljima i drugim muslimanima
  • prema nemuslimanima
  • prema svojoj okolini

Nastojimo izbjegavati sekundarne islamske teme koje izazivaju raspravu i razilaženje među muslimanima.

Posebno ćemo afirmisati sljedeće oblasti:

1) radosne vijesti – danas su nam od radosnih vijesti ostali samo Kur’an (upustvo), Sunnet (instruktor), Ulema (nasljednici Allahovih poslanika), jedinstven Džemat (uže spasa), lijepi, jasni radosni snovi (dio objave)

2) brak i porodica – su svetinje koje ćemo maksimalno afirmisati; afirmisat ćemo zdravu, stabilnu, organizovanu, jaku muslimansku porodicu

3) prijateljstvo među muslimanima – svi su muslimani jedna porodica

4) liderstvo – svi su muslimani vođe i svako će biti pitan za svoje poslove; svako će biti pitan kako je vodio svoje zdravlje, kako je vodio svoju porodicu, kako je vodio svoj dom, kako je vodio svoje poslove, kako je vodio svoje velike emanete

5) postepenost i umjerenost – su zakoni islamske dawe

6) suzbijanje golotinje – osnova da bi se sačuvali ljudi na jednom mjestu od Božije kazne

7) suzbijanje zabavne muzike – zabavna muzika i diskoteke su uvod za sve moralne devijacije među muslimanskom omladinom – oko pitanja zabavne muzike se ulema nije razišla kao oko drugih pitanja, zato ćemo se usresrediti na ono na šemu je ulema složna

8) borba za zdrav život – činjenica je da se kod muslimana jako malo priča o ovoj temi; ukazivat ćemo na sve zdravstvene opasnosti koje vrijebaju nad muslimanima, kao što su:

– štetnosti industrijske i genetiski modifikovane hrane i podsticat ćemo upotrebu organske hrane poznatog porijekla;

– anomalije života u gradovima i slave fiziče aktivnosti i podsticat ćemo život na selima, u prirodi sa puno fizičke aktivnosti;

– opasnosti zvanične medicine kroz masovnu upotrebu droga, analgetika, antibiotika, vakcina i drugih štetnih supstanci koje imaju za cilj veću zaradu farmaceutskih organizacija i podsticat ćemo na prirodnu medicinu

– štetnost estetske hirurgije

– štetnosti globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena

nauka – ona je simbol islama i specijalisti u određenim naučnim islamskim i drugim naučnim disciplinama su mudžahidi

halal trgovina – ona je osnova zdravog islamskog društva i spas od zla savremene ekonomije zasnovanoj na kamati i siromašenju siromašnih

neprijatelji i nemuslimani– vječiti neprijatelj svih muslimana su šejtani, a privremeni neprijatelji su svi oni koji se bore protiv islama i protiv dobra, dok se ne uvjere u suprotno; podržavat ćemo dobrotvorne akcije nemuslimana i zalagat ćemo se za pravdu, protiv zuluma, pa makar bio činjen i našim neprijateljima nemuslimanima

vijesti iz islamskog ummeta – tretirat ćemo ih nepristrasno, sa jasnim izvorima i sa dozom optimizma

 Priključite nam se …

Ukoliko se slažete sa našim programom i želite da nam se priključite, pošaljite svoje ime, prezime, prebivalište i prijedlog kako možemo da se udružimo na mail [email protected]