Jednostavan način kako da prestanete sa samoponižavanjem

0
72

Slikovni rezultat za feeling down

Jedno od imena našeg gospodara je i el-Melik i ovo ime je u Kur’anu spomenuto na pet mjesta: On je Allah, osim koga drugog božanstva nema, On je vladar. (el-Hašr, 23). Zatim: Uzvišen neka je Allah, istinski Vladar. (Taha, 114). Zatim: Vladar ljudi. (en-Nas, 2).

Allahovo ime el-Malik, spomenuto je također u Kur’anu, u ajetu: Vladar danja sudnjega. (el-Fatiha, 4), a po drugom kiraetu na ovom mjestu se umjesto el-Malik uči el-Melik. Zatim kaže: Reci: Allahu moj, vladaru istinske vlasti. (Ali Imran, 26)

Ime el-Melik navedeno je u sljedećem kur’anskom ajetu: Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga. (el-Kamer, 54-55)

On, Uzvišeni je vladar istinske vlasti, On je Vladar svih vladara, životi svih vladara su u Njegovoj ruci i u Njegovoj ruci je potpuna vlast, kao što stoji: Uzvišen neka je Onaj u čijoj ruci je vlast. (el-Mulk, 1). On je istinski vladar: Uzvišen neka je Allah, istinski Vladar. (Taha, 114). Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji.

ad

Allahova vlast je apsolutna vlast i u njoj nema nikakvih nedostataka s bilo koje strane. Nekada se i čovjek može opisati kao vladar, ali je čovjekova vlast skučena i ograničena. Tako da možemo kazati da neko vlada gradom, neko je vladar i posjednik neke parcele ili prevoznog sredstva. Dakle, njihova vlast nad nečim je ograničena vremenom i prostorom, kao i dužinom njihovog života, ili dijela života.

Danas, u mnogim krajevima Evrope i drugim dijelovima zemljine kugle, možemo vidjeti brojne tragove prijašnjih civilizacija. Vidimo velike tvrđave, snažna utvrđenja, visoke građevine. Vidimo tragove faraona, Rimljana, Grka. Svi ti tragovi ukazuju na narode koji su vladali, a onda nestali. Vladali su jedno vrijeme određenim prostorom na zemlji, zatim je Uzvišeni Allah odredio, pa su nestali. Time nam je Uzvišeni pojasnio da istinsku vlast posjeduje samo On, dok je ljudska vlast ograničena. Ili će ona njih ostaviti ili će oni nju ostaviti.

Gdje su vladari što su carstvima vladali

Gdje su njihova vlast i carstvo se djeli?

Svakome je odredba neodložna došla

Dok ih smrt nije zadesila pa su otišli ko’ da bili nisu.

Dakle, ljudska vlast je kratka, i bez sumnje, ograničena.

Prof. Ahmed Zekki je u časopisu Medželletu el-Arebi pisao odličan serijal pod naslovom: Civilizacije koje su vladale i nestale i istinu je, doista kazao.

Reci mi ko to posjeduje cjelokupnu Zemlju? Ljudi govore o faraonu, o Nimrudu, o Zul Karnejnu, o Aleksandru Makedonskom, ali niko od njih nije uspio vladati cijelim Zemljom niti da sebi potčini sve ljude. Svako ko je vladao bio je ograničen u svojoj vlasti i periodu vladavine. Uzvišeni Allah je, da ne bi došlo do uništenja Zemlje, učinio da ljudi međusobno jedni druge suzbijaju: A da Allah ne suzbija ljude jednedrugima, na Zemlji bi, doista, nered nastaoali, Allah je dobar svim svjetovima.  (el-Bekara, 251) Nema niti jednog čovjeka koji može vladati cijelom zemljom i da njome potpuno upravlja. Šta misliš o Allahovom veličanstvenom stvaranju i apsolutnoj vlasti?

Allahova vlast je apsolutna vlast, to je potpuna vlast koja nije niti sa jednog aspekta okrnjena i umanjena. On, Uzvišeni, daruje Svojim robovima kad ga zamole. U Džennetu će im darivati ono što oko nije vidjelo, o čemu uho nije čulo i što čovjeku na um nije moglo pasti, kao što je to rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.[1] uzvišeni Gospodar kaže: I čovjek ne zna kakve ga sve skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su činili. (es-Sedžda, 17)

Čovjek sa najnižim stupnjem u Džennetu imat će raznolike vrste blagodati, prostrane domove, dvorce, ugled, ljepotu, uživanje i sve ono što mu ni na kraj pametni nije moglo pasti i što nije mogao ni zamisliti. Čovjek na najnižem stupnju u Džennetu imat će koliko deset dunjaluka od kako ga je Allah stvorio pa do kraja svijeta. Šta misliš tek o vlasnicima soba? A Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Stanovnici Dženneta će posmatrati vlasnike soba, koji će biti iznad njih kao što posmatraju blistave zvijezde na horizontima istoka ili zapada, a sve to zbog njihove velike prednosti. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, jesu li to stupnjevi vjerovjesnika koje niko ne može dostići? Poslanik, s.a.v.s, reče: Ne, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, to su ljudi koji su vjerovali u Allaha i potvrdili istinitim vjerovjesnike.[2]

Ovo su neke od blagodati koje je Uzvišeni Allah dao pojedinim Svojim robovima. A šta tek misliš o stanovnicima Firdevsa, koji je najuzvišeniji dio Dženneta, njegov krov i iznad koga je Arš Milostivog.

Uzvišeni Allah daje blagodati bez obračuna, daje brojne blagodati svojim robovima, a da to nimalo nije umanjilo  ono što On posjeduje, kao što u hadisi-kudsiju stoji: Kada bi od prvog do posljednjeg, svaki čovjek i džin došli na jedno mjesto i zatražili od Mene i ja svakom od njih dao sve ono što želi, to ne bi umanjilo Moju vlast koliko igla koja se zamoči u more bi umanjila vodu mora.[3]

Uzvišeni Allah u plemenitom Kur’anu kaže: Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a čupaš je od onogaod koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobroTi, uistinu, sve možeš! (Ali Imran, 26-27)

Pogledajte kako Uzvišeni Allah koristi termin čupati jer kada ljud nešto posjeduju onda se toga čvrsto drže i nastoje to zadržati i to se od njih ne uzima tek tako lahko i jednostavno, već je neminovno da bude iščupano iz njihovih ruku. Vlast ih ostavlja dok su još u životu, ili oni vlast ostavljaju kad umru.

Uzvišeni Allah o Sebi kaže: I Njemu pripada vlast kada se u sur bude puhnulo. (el-En’am, 73) Uzvišenom Allahu pripada vlast u svakoj situaciji, ali će ljudima to postati sasvim jasno tek na Sudnjem danu, kada se obznane i otkriju sve stvari, kada ono što je bilo gajb i nevidljivo postane jasno i vidljivo, kada se čovjek u sve uvjeri svojim očima i kada niko ne bude mogao umaći. Zbog toga Uzvišeni Allah kaže: Uzvišen neka je Allah, istinski Vladar. (Taha, 114)

Njegova vlast je jasna i očigledna na dunjaluku onima koji su Ga spoznali, učenjacima i onima koji razuma imaju, dok će na Sudnjem danu postati jasna i očigledna svkaom čovjeku. Zbog toga se u vjerodostojnom hadisu navodi: Allah Uzvišeni će na Sudnjem danusmotati nebesapa će ih uzeti Svojom desnom rukom i reći: Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili?

Zatim će smotati zemlju Svojom ljevicom i reći će: Ja sam Vladar. Gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili?[4]

Čak se i minber zatresao ispod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., dok je govorio ove riječi. Ibn Omer, r.a., koji prenosi ovaj hadis, kaže: Pogledao sam u minber kako se od dna trese pa sam pomislio da će pasti zajedno s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s.

Allahu Uzvišenom pripada vlast i On nema sudruga u tome, kao što kaže: I On nema partnera u vlasti. (el-Isra, 111) Istinska vlast pripada Onome koji i stvara, kome pripada moć stvaranja i upravljanja, a to je Uzvišeni Allah, koji nema sudruga u vlasti, kome pripada sva vlast i sva uprava.

Jedno od Njegovih imena je i Gospodar ljudi, Bog ljudi, kao što u Kur’anu i kaže: Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana koji unosi zle misli. (en-Nas, 1-4)

Ponavljanje u ovom ajetu je vrhunac stilskih sredstava uljepšavanja. Da je kazano: Gospodar ljudi, i njihov vladar i njihov bog izgubila bi se ljepota izraza.

On je Vladar Dana sudnjega i ova vlast se očituje i ogleda u tom veličanstvenom prizoru. On upravlja životom Svojih robova na dunjaluku i Ahiretu, On, svojim šerijatom, Svojom knjigom i onim što objavljuje je Onaj koji naređuje i zabranjuje. Ovo je odraz Njegove vlasti. Istinski vladar je onaj koji ima pravo narediti i da mu se na toj naredbi bude pokorno, ima pravo zabraniti i da mu se u toj zabrani bude pokorno. Istinski Vladar je onaj koji uspostavlja zakone, daje pravila, pojašnjava dozvoljeno i zabranjeno, istinu i zabludu, uputu i stranputicu. Sve to je Allahovo pravo koje je On objavio u Svojoj knjizi i poslao preko Svojih poslanika.

Uzvišeni Allah je onaj koji upravlja dunjalukom i Ahiretom, i nikome nije dozvoljeno sebe nazvati kraljem kraljeva. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Kod Allaha je najniže ime ono kada čovjek sebe nazove kraljem kraljeva, jer nema istinskog Vladara osim Allaha.[5]Uzvišeni Allah je vladar svih vladara, a ljudska vlast je ograničena. Kada vjerničko srce postane svjesno ovih značenja, njegov pogled postaje uravnotežen i postaje svjestan da je bogatstvo, snaga i dostojanstvo pripadaju Allahu, da je vlast u Njegovim rukama. Takav čovjek kada moli, moli Allaha, a kada traži pomoć, traži je od Allaha.

Traži od Allaha ono što je u Njegovim riznicama

Jer kada On želi nešto onda kaže budi i ono biva.

Tvoje je da se trudiš da horizont pređeš, da angažuješ i svoje ruke i svoje noge, da uposliš svoj razum koliko god možeš, da zasadiš, izgrađuješ, radiš, ostvaruješ, izumiš, ali znaj da si ti rob, ti si rob onoga koji te je stvorio. Znaj da je robovanje Allahu na ovakav način vrhunac slobode. Slobodan rob je ko je zadovoljan, a čovjek je zarobljenik svojih želja:

Zaželjen nešto i to me učini robom sebi

A da sam zadovoljan ostao, slobodan bih bio.

Čovjekovo vjerovanje u ovo Allahovo plemenito ime povećava mu žudnju za onim što je kod Allaha i podstiče ga da Ga što više moli, jer čovjek očekuje od istinskog Vladara. Tada čovjek postaje skroman u odnosu na ono što je u ljudskim rukama, ne ponižava se pred ljudima, ne gazi svoju čovječnost i plemenitost nastojeći da zadobije ono što je kod nekog od ljudi, već svu svoju snagu i energiju ulaže u uspjeh, napredak i postizanje onog što je kod Allaha, oslanjajući se i tražeći pomoć od Njega, a okrećući se od svih ostalih.

 

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i izvor: IslamBosna.ba

 

[1]  Hadis o tome se nalazi kod Buharije (3244) i Muslima (2824).

[2]  Buhari (3256), Muslim (2831).

[3]  Muslim (2577)

[4]  Buhari (7412), Muslim (2788), Ebu Davud (4732).

[5]  Buhari (6206), Muslim (2143).Islam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.