Historija islama

Obućarev hadž

Prenosi se da je poznati učenjak Abdullah b. Mubarek zaspao u blizini Svete Kabe u Mekki, a dok je spavao sanjao je neobičan san. Abdullah b.Mubarak je v... Opširnije..