Utorak, 7 Aprila, 2020

Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća: Oporuke šehida Ahmeda Jasina

0
“Nastupilo je vrijeme, o moji sinovi i unuci, nastupilo je vrijeme da se vratite Allahu i pokajete Mu se! Nastupilo je vrijeme da se...

Ovo možda niste znali o šejhu Ahmedu Jasinu?

0
Šejh Ahmed Jasin je bio jedan od najznačajnijih ljudi u savremenom islamskom pokretu, osnivač trenutno najjačeg palestinskog pokreta otpora. Ono po čemu je posebno...

Eh, kad bi se vratilo vrijeme sultana Mehmeda Fatiha

0
Piše: dr. Ahmed Abdul-Hamid Abdul-Hakk Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Nakon što je sultan Mehmed Fatih osvojio Konstantinopolj i završio sa proslavom osvajanja, odnosno oslobađanja...

Stari Sinan – Glavni arhitekta džamije Selimije u Edirne

0
Izvor: islambosna/facebook

Priča o toleranciji iz života Hasana el-Basrija

0
Hasan el-Basri je imao komšiju kršćanina. Ovaj komšija je imao na krovu svog stana toalet odakle je kroz rupu curio urin sve do Hasanovog...

Čvrstina jedne žene – Aid el-Karni

0
Nakon što su munafici doživjeli totalni neuspjeh u svojim pokvarenim nakanama i izgubili svaku nadu da u saradnji sa idolopoklonicima i Jevrejima vojno poraze...

Bitka na Čaldiranu – odlučujuća bitka koja je zaustavila najezdu šiizma

0
Kao što smo u prethodnom tekstu govorili, osnivanjem safavidske države na području današnjeg Irana i okolnih oblasti, 1501. godine, šiizam je dobio državu koja...

Šijska država koja je ubila milion sunija

0
Šije rafidije su tokom čitave svoje historije sanjali o uspostavi države koja bi promovirala njihov projekat šiizma i borbe protiv svih onih koji ne...

Pet najvećih šiITSKIH zločina i genocida u historiji

0
https://youtu.be/_10ojoBj05I (youtube.com)

Kako su osmanski sultani reagovali na vrijeđanje Poslanika alejhi sselam?

0
U moderno vrijeme islamski svijet je vidio samo “jednog Halifu” i to je bio sultan Abdul-Hamid II. Danas nemamo halifu. Međutim, isti problemi su...

Jevrejski špijun koji je imamio u Mesdžidu el-Aksi

0
Ovaj čovjek se iz Jemena u okupiranu Palestinu preselio 1946. godine, i tada su ga jevrejske obavještajne strukture regrutovale u svoje redove, a u...

Jeste li čuli za ženu koja je počinila blud i to priznala Poslaniku Muhammedu...

0
Jeste li čuli za ženu Džuhenijku, koja je posrnula i počinila blud? Zatim se sjetila Allaha Uzvišenog, pokajala se i vratila. Došla je Allahovom Poslaniku...

Pet izreka prvih generacija o iskušenjima koje će vam popraviti raspoloženje

1
“Onaj kome je Allah, dž., predodredio da uđe u Džennet, uzrok njegovog ulaska biće iskušenja. A onaj koga Allah, dž.š., predodredi za ulazak u...

Kako su šehadet razumjevali ashabi?

0
La ilahe illallah je u životu ashaba imalo svoje značenje, svoje svjetlo i svoj ukus. Značilo je to da prodaš svoj život i svoju...

Zašto je žena Viking iz 9. vijeka sahranjena sa prstenom na kojem je napisano...

0
U modernom dobu skandinavske zemlje su poznate po svojim, ponekad, neprijatnom prihvatanju migranata iz arapskog i muslimanskog svijeta. Ali, historija iza ovih odnosa seže...

Upoznajte Bošnjaka koji je porazio Napoleona 1799. godine

0
Cezzar Ahmed-paša (Cezzar Ahmet-paša; Djezzar paša ili Ahmed-paša Džezar) (tačan datum rođenja je nepoznat, a umro 1804.) vojvoda i guverner gradova i najpoznatije utvrde...

Omer Muhtar – primjer izdržljivosti i ustrajnosti

0
Omer Muhtar je rođen 1858. godine od pobožnih i dobrih roditelja u mjestu Batnan kod Brege. Otac mu je umro na putu prema Meki...

Priča o čovjeku kojem je Allah ispunio svaku želju

0
Da li ste ikada čuli za Utbe el- Gulama? Njega je imam ez-Zehebi opisao u Sijar e’lam en-Nubela kao zahida, pokornog Allahu, i onoga...

Kojoj je naciji pripadao Mehmed-paša Sokolović?

1
U dvjema odvojenim objavama istog teksta na dvama različitim portalima s bosanskohercegovačkom adresom Mehmed-paša Sokolović jednom je Srbin, a drugi put Bosanac. To se...

Upitan je Halid ibn Velid, r.a: “U čemu si osjetio najveći užitak?”

0
Neko je upitao Halida b. el-Velida, r.a: "U čemu si osjetio najveći užitak?" On odgovori: "Najveći sam užitak osjetio u Bici na Jermuku, jedne veoma...

POPULARNO