Nedjelja, 31 Maja, 2020

Sara, supruga Ibrahima, a.s.: Najljepša žena i jedina vjernica svoga vremena

0
Piše : Nezir Halilović / Saff 149 Uzvišeni Allah u...

Priča o ljubavi između ashaba i mekanske mušrikinje zbog koje je objavljen ajet

0
Pred nama je priča o jednom hrabrom ashabu, radijallahu anhu, muhadžiru, učesniku bitke na Bedru, a to je grupa veoma vrijednih ashaba, čiju vrijednost...

Dolazak muslimana na Siciliju i južnu Italiju u 9. i 11. stoljeću

0
Otok Siciliju muslimani su upoznali za vrijeme Mu’awije, ali ga nisu tada osvojili. Prodore na Siciliju muslimani vrše u 8. stoljeću, i to 704.,...

Pismo sultana Abdulhamida II o Palestini

0
U pismu sultana Abdulhamida II od 22. septembra 1913. godine, sultan je napisao: "Prestao sam biti halifa zbog zlostavljanja i prijetnji Mladoturaka. Ova grupa je...

Stare porodice Bošnjaka u Medini

0
Autor: Haso Popara / Preporod Izučavanjem porijekla današnjih medinskih porodica pouzdano se može utvrditi da mnoge od njih svoje korijene vuku iz Bosne i Hercegovine. Koliko...

Raspravljanje o fikhskim pitanjima – Kako su to radili učeni prije 80 godina

0
Kaže šejhul islam Muhammed Zahid El Kevseri: Od čudnih stvari koje su mi se desile prije više godina je to da mi je u posjetu...

Muslimanski vojskovođa zbog kojeg je hiljadu zarobljenika prešlo na islam

0
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Godine 734/116. h.g., namjesnik Afrike, Ubjedullah ibn Habab imenovao je za namjesnika islamske Španije (Endelus) neustrašivog mudžahida Ukbu ibn Hadžadža es-Selulija....

Bit ću ti prijatelj, bit ću ti ”Ebu Bekr”

0
Zanimljiva je predaja da je u toku hidžre, putovanja za Medinu, čas išao ispred Poslanika, a. s., čas iza a čas sa njegove desne,...

Priča o djevojci koja je postala kraljica, i kraljici koja je postala gusar

0
Nakon što je Rekonkista u Španiji završena, veliki broj muslimana je pobjegao u Maroko. Broj je vjerovatno bio stotine hiljada, ako ne i milioni....

Znate li priču o primanju islama stanovnika Semerkanda?

0
Osvajanje Semerkanda je jedno od najzanimljivijih u cjelokupnoj historiji. Osvajač grada Kutejbe, nije ponudio prije osvajanja njegovim stanovnicima da prihvate islam ili da plaćaju...

Problemi su toliko veliki kolikim ih mi učinimo

0
Poznati taibin Muhammed ibn Vasi je imao čir na koži. Njegov prijatelj se užasnuo kada ga je vidio, pa mu je Muhammed kazao: “Hvala Allahu, barem...

Između Omera ibn Hattaba i Ajnštajna – od sumnje do ubjeđenje

0
Piše: Nasir Hamid Ebu Zejd Ako bi vas neko upitao: Koliko je sati, vi biste pogledali na sat i onda mu odgovorili. Ako bi vas...

Ko je Isus u islamu?

0
  Slava pripada samo Allahu. On je Gospodar svega što postoji. Neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, vođu pravovjernih i na njegovu porodicu, ashabe i...

Jevrejski špijun koji je imamio u Mesdžidu el-Aksi

0
Ovaj čovjek se iz Jemena u okupiranu Palestinu preselio 1946. godine, i tada su ga jevrejske obavještajne strukture regrutovale u svoje redove, a u...

Onaj koji je vraćao pravo nemoćnima

0
Ibn Ishak u svojoj Siri spominje veoma zanimljivu priču. Abdulmelik b. Abdullah b. Ebi Sufjan spominje da je neki čovjek iz Iraše sa svojim devama...

Čovjek čija dova je sustigla Hadžadža

0
Hadžad ibn Jusuf je bio jedan od grješnika iz plemena Sekif. Obnašao je funkciju namjesnika u vrijeme vladavine Abdu-l-Melika, kažnjavao je i zbog insinuacija...

Muslimani u pretkolumbovskoj Americi

0
Brojni dokazi ukazuju na to da su muslimani Španije i Zapadne Afrike došli u Ameriku barem pet stoljeća prije Kolumba. Zabilježeno je, na primjer,...

Ugovor kojeg je Omer, r.a., dao stanovnicima Jerusalema

0
Kada je Omer ibn Hatab, r.a., (drugi halifa) na čelu muslimanske vojske ulazio u Jeruzalem 638. godine, hodao je iz skromnosti (nije htio jahati...

POPULARNO