Petak, 3 Aprila, 2020

Znate li koje su se to važne historijske bitke odigrale u ramazanu i utjecale...

0
Svi znamo da je ramazan mjesec posta, apstinencije i samoobračuna. Međutim, ono što možda ne znate jeste da je ramazan bio mjesecom kada su...

Brak sa Nijjetom

0
Nedžmuddin Ejub (komandir tvrđave u Balebeku) nije se zadugo ženio. Čudio se tome njegov brat Eseduddin, pa mu je jedne prilike rekao: ”Brate, što...

ZAŠTO SU ISLAM PRIHVATILI MILIONI BUDISTA, OD KINE DO INDONEZIJE?

0
Vidjeli smo da su manihejci i hindusi prihvatili islam, jer su bili inspirisani svojim svetim knjigama i jasnom najavom Poslanika Muhammeda, a.s. - Da...

Kome je suđeno da živi ne moze ga ubiti nikakvo iskušenje

0
Na ovaj dan (4. marta) 1193. godine umro je oslobodilac džamije Al-Aksa, junak Bitke na Hittinu, sultan El-Nasir Salahuddin el-Ejjubi. Kada bi svijet bio...

Kako je Selman el-Farisi primio islam?

0
Ebu Abdullah Selman el-Farisi bio je porijeklom Perzijanac. Rođen je u Isfahanu, a neki vele u Ramahurmezu. Bio je dugo godina u ropstvu koje...

Muslimanski vojskovođa zbog kojeg je 15 afričkih država primilo islam

0
Ebu Bekr ibn Omer Lamtuni potječe iz berberskog plemena Lamtuni. Nakon pogibije šejha Abdullaha ibn Jasina, utemeljitelja pokreta Murabituna (Almoravidi), šejh Ebu Bekr ibn...

Tajanstvene ličnosti iz Kur'ana – Ashabu-l-kehf: Djeca kao uzor čovječanstvu

0
Piše: Nezir Halilović Djeca koju Allah, dž. š., spominje u suri El-Kehf  bila su, kako kaže...

Tajanstvene ličnosti u Kur'anu: Zul-Karnejn, čovjek koji stigao na krajnji istok i krajnji zapad

0
Piše: Nezir Halilović U cjelokupnoj povijesti čovječanstva malo je interesantnih ličnosti poput Zul-Karnejna. Nas su...

U ime Allaha, nemoj to raditi

0
Priča o velikom fakihu imamu Maliku i obnovi Kabe je lekcija za sve daije.

Sara, supruga Ibrahima, a.s.: Najljepša žena i jedina vjernica svoga vremena

0
Piše : Nezir Halilović / Saff 149 Uzvišeni Allah u...

Priča o ljubavi između ashaba i mekanske mušrikinje zbog koje je objavljen ajet

0
Pred nama je priča o jednom hrabrom ashabu, radijallahu anhu, muhadžiru, učesniku bitke na Bedru, a to je grupa veoma vrijednih ashaba, čiju vrijednost...

Dolazak muslimana na Siciliju i južnu Italiju u 9. i 11. stoljeću

0
Otok Siciliju muslimani su upoznali za vrijeme Mu’awije, ali ga nisu tada osvojili. Prodore na Siciliju muslimani vrše u 8. stoljeću, i to 704.,...

Pismo sultana Abdulhamida II o Palestini

0
U pismu sultana Abdulhamida II od 22. septembra 1913. godine, sultan je napisao: "Prestao sam biti halifa zbog zlostavljanja i prijetnji Mladoturaka. Ova grupa je...

Stare porodice Bošnjaka u Medini

0
Autor: Haso Popara / Preporod Izučavanjem porijekla današnjih medinskih porodica pouzdano se može utvrditi da mnoge od njih svoje korijene vuku iz Bosne i Hercegovine. Koliko...

Raspravljanje o fikhskim pitanjima – Kako su to radili učeni prije 80 godina

0
Kaže šejhul islam Muhammed Zahid El Kevseri: Od čudnih stvari koje su mi se desile prije više godina je to da mi je u posjetu...

Muslimanski vojskovođa zbog kojeg je hiljadu zarobljenika prešlo na islam

0
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Godine 734/116. h.g., namjesnik Afrike, Ubjedullah ibn Habab imenovao je za namjesnika islamske Španije (Endelus) neustrašivog mudžahida Ukbu ibn Hadžadža es-Selulija....

Bit ću ti prijatelj, bit ću ti ”Ebu Bekr”

0
Zanimljiva je predaja da je u toku hidžre, putovanja za Medinu, čas išao ispred Poslanika, a. s., čas iza a čas sa njegove desne,...

Priča o djevojci koja je postala kraljica, i kraljici koja je postala gusar

0
Nakon što je Rekonkista u Španiji završena, veliki broj muslimana je pobjegao u Maroko. Broj je vjerovatno bio stotine hiljada, ako ne i milioni....

Znate li priču o primanju islama stanovnika Semerkanda?

0
Osvajanje Semerkanda je jedno od najzanimljivijih u cjelokupnoj historiji. Osvajač grada Kutejbe, nije ponudio prije osvajanja njegovim stanovnicima da prihvate islam ili da plaćaju...

POPULARNO