Hadždž / Hodočašće

Dan Arefata

https://www.youtube.com/watch?v=6Jwn_XWQqNw Dan Arefata je deveti dan mjeseca zul-hidždžeta. Ebu Katada prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sell... Opširnije..

Ljubav prema hadžu

Ako budemo posmatrali socio-ekonomski položaj naših hadžija kroz prošlost, primijetit ćemo da među hadžijama nalazimo i bogataše i siromahe, kao što nalazim... Opširnije..