Utorak, 2 Marta, 2021

Šta povećava nafaku?

0
Amar Bedaković

Koliko maski nosite?

0
Mnogi od nas imaju različite maske koje stavljaju tokom dana zavisno s kim smo i šta oni očekuju da budemo. Pojedine od ovih maski...

Ovako neznanje će biti na čitavoj Zemlji pred Sudnji dan (Video)

0
https://www.youtube.com/watch?v=Rnu7OR-2Nug&feature=youtube_gdata_player Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno,...

Zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda

0
Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u ljepotu neke žene a zatim...

Čovjek koji je umro u Džennetu

0
Bejheki prenosi u Šu’ab el-Imanu da je Ebu Sa’id el-Hudri, r.a., ispričao: „Poslanik, s.a.v.s., je predvodio dženazu i kada su prolazili pored jednog mezara...

Da li ste jedan od zombija?

0
Prije nekoliko mjeseci sjedio sam sa šejhom Muhsenom en-Nedždžarom u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji. Dok smo sjedili, nisam mogao da ne primijetim zadivljujuću osmansku kaligrafiju...

Djela koja brišu grijehe

0
Bilježi se od Muaza b. Enesa Džuhenija da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko obuče novu odjeću i kaže: ‘Hvala Allahu Koji me odjenuo ovim...

Kako razumjeti i primjeniti hadis “Allah je lijep i voli ljepotu”

0
Allah je lijep i voli ljepotu. To je hadis. Ja glasam za ljepotu i sve što je lijepo.... Glasam za ljepotu u ponašanju, odmjerenosti, pažnji...

“Ne moraš ti majko učiti, možeš stanovati u mom dvorcu u džennetu”

0
Od Mu'aza Ibn Enesa se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: "Ko god prouči suru Ihlas deset puta, Allah će...

Želiš li…

0
Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg...

Allahu, podari mi nešto bolje

0
Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ”Nema čovjeka koji u nevolji i nedaći kaže: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ a da Allah...

Ko isuče sablju zuluma, od nje će i poginuti

0
Prenosi se da je Dža'fer es-Sadik, r.a., rekao Sufjanu Sevriju: ”Kada ti Allah podari neku blagodat i želiš da ona traje, onda mnogo zahvaljuj...

Poslanikove priče: Kad vuk progovori

0
Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šta bi bilo kad čovjek ne bi griješio…

1
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Da vi ne griješite, Uzvišeni Allah bi stvorio narod koji bi griješio (i kajao se) i kojem bi On praštao. (Muslim)...

I noćne šetnje su sunnet, ali s kim?

0
S obzirom da su zahtjevi životnog stila u 21. vijeku na usponu, a stres koji je neminovan iz njega, sljedeći Poslanikov, s.a.v.s., sunnet je potrebniji...

Ako dočekaš vrijeme u kojem su ljudi zadovoljni riječima bez djela, znaj da je...

0
Prenosi se da je Muhamed ibn Semmak bio u društvu abasijskog halife Haruna er-Rišida, pa je Harun er-Rešid tražio od Semmaka da ga posavjetuje....

A šta je dunjaluk u odnosu na Ahiret?

0
Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao govor svojim ashabima, pa kada je već Sunce bilo na samom zalasku, skoro da zađe za horizont,...

POPULARNO