Srijeda, 15 Jula, 2020

Kur’an i sunnet o metodama ublažavanja boli

0
Staviti komadić dobro sažvakane hurme (ili nekog drugog dostupnog slatkog voća) u usta novorođenčeta je duboko ukorijenjeni običaj kod roditelja muslimana. Muslimani to čine...

Ne zatvarajte vrata Allahove milosti i spasa

0
  Ono što često zaokuplja moju misao jeste pitanje koje je Aiša, r.a., uputila Poslaniku, s.a.v.s., kada je rekla: ”Allahov Poslaniče, Ibn Džud'an je još...

Allah će na tebe donijeti salavat kad god ti to poželiš

0
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Muslim) Brojni su kur’anski...

Hadis koji će vas zadiviti

0
prof. Abdurrahman Kuduzović

Da li ste jedan od zombija?

0
Prije nekoliko mjeseci sjedio sam sa šejhom Muhsenom en-Nedždžarom u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji. Dok smo sjedili, nisam mogao da ne primijetim zadivljujuću osmansku kaligrafiju...

Alim iz Maroka- Haram intimni odnosi zbunjuju ženski polni organ i prouzrokuju rak

0
Ako ste žena i imate ‘haram’ intimne odnose, vjerovatno ćete dobiti rak prema marokanskom alimu. Šejh Abdurrahman Sekkaš je izazvao ljutnju nakon što je ovo...

Nema lijeka u onome što je zabranjeno

0
Mirsad Mahmutović

Deset hadisa o iskušenjima koji će vam pomoći da prebrodite svoje izazove

0
-  „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude...

Poslanikove smjernice kako da se ponašamo u vremenu pandemije (Video)

0
šejh Yahya Soleiman al-Aqili

Allahu, podari mi nešto bolje

0
Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ”Nema čovjeka koji u nevolji i nedaći kaže: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ a da Allah...

Nauka dokazala hadis ‘Zabranjeni pogled (sa strašću) je otrovna šejtanova strelica…’

0
Čovjek gledajući u ženu osjeća potrebu za njom. Tada se pokreće spolni hormon koji kola ljudskim tijelom i uzrokuje neke promjene kao što su:...

Ko isuče sablju zuluma, od nje će i poginuti

0
Prenosi se da je Dža'fer es-Sadik, r.a., rekao Sufjanu Sevriju: ”Kada ti Allah podari neku blagodat i želiš da ona traje, onda mnogo zahvaljuj...

Želiš li…

0
Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg...

Šta bi bilo kad čovjek ne bi griješio…

1
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Da vi ne griješite, Uzvišeni Allah bi stvorio narod koji bi griješio (i kajao se) i kojem bi On praštao. (Muslim)...

Čovjek koji je umro u Džennetu

0
Bejheki prenosi u Šu’ab el-Imanu da je Ebu Sa’id el-Hudri, r.a., ispričao: „Poslanik, s.a.v.s., je predvodio dženazu i kada su prolazili pored jednog mezara...

Ekstremi u današnjim muslimanskim brakovima- Da li je vaša vizija braka ovakva?

0
Pojedini muškarci žele da njihove žene budu potpuno poslušne, kao što to podstiče islam (čak i više). Oni žele da one urade sve što...

POPULARNO