Srijeda, 15 Jula, 2020

Žena zbog koje je Allah prekorio Poslanika, s.a.v.s.

0
Neki mladić, po imenu Humejd, je otišao Poslaniku, s.a.v.s., da se požali na svoju ženu i tada je čuo učača kako uči: “Doista će...

Ko odgoji tri kćerke, kao nagradu zaslužuje Džennet

0
Mnogobrojni su hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s, podstiče na lijep odnos, odgoj i brigu o kćerkama i u kojima obećava veliku nagradu.... Spomenut ćemo samo...

Deset hadisa o iskušenjima koji će vam pomoći da prebrodite svoje izazove

0
-  „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude...

Jesi li i ti zabrinut? Hadis za sve zabrinute (Video)

0
Allahu moj! Šta može imati onaj ko Tebe izgubi? A šta može izgubiti onaj ko Tebe spozna i nađe? Uistinu, ko god je zadovoljan...

Vjernik je poput pčele, koristan je drugima i daje samo dobro

0
Imam Ahmed u svom "Musnedu" bilježi hadis od Abdullaha ibn Amra u kojem je Muhammed, s.a.v.s. rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci...

Da li je i kada dozvoljeno ogovarati druge ljude?

1
Gibet je spomenuti čovjeka u njegovu odsustvu po nečemu što ne bi volio čuti. ... Muslim bilježi od Ebu Hurejrea da je Poslanik, a.s., rekao:...

Kako umiru alkoholičari?

0
U hadisu stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji se Allah obavezao da će onoga ko konzumira opojna pića napajati s...

Allahu, podari mi nešto bolje

0
Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ”Nema čovjeka koji u nevolji i nedaći kaže: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ a da Allah...

Mala djela za koje slijedi velika nagrada: Čistoća

0
U nastavku ćemo navesti nekoliko malih i jednostavnih djela za koja su Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., obećali veliku nagradu. U prvom dijelu...

A šta je dunjaluk u odnosu na Ahiret?

0
Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao govor svojim ashabima, pa kada je već Sunce bilo na samom zalasku, skoro da zađe za horizont,...

Kako je Poslanik, s.a.v.s., tražio zaštitu od iskušenja?

0
Poslanikova, s.a.v.s., supruga, Aiša, r.a., prenijela je hadis, koji je zabilježio imam Muslim, a u kojem se navodi: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je učio ove dove:...

Prednost onog ko stalno uči nad onim ko stalno ibadeti

0
Ko bude slijedio put u kojem se traži znanje, Allah će ga uvesti u jedan od džennetskih puteva. Meleki podmeću svoja krila onome ko traži znanje...

Zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda

0
Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u ljepotu neke žene a zatim...

Dosta je jednom čovjeku zla da ponizi svoga brata muslimana!

0
Ebu Hurejre, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:... „Nemojte jedan drugom zavidjeti; nemojte, naljutivši se, jedan drugom leđa okrenuti;nemojte se jedan drugom u...

U radu za islam cilj ne opravdava sredstva!

0
Islam ne prihvata ostvarenje lijepih ciljeva nedozvoljenim sredstvima. Islam odbacuje “makijavelističku” filozofiju koja smatra da cilj opravdava sredstvo.... Naprotiv, on intenzivno naglašava nužnost objedinjavanja ova...

Doći će čudno vrijeme kada…

0
Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da...

Allah će na tebe donijeti salavat kad god ti to poželiš

0
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Muslim) Brojni su kur’anski...

Na dan Bajrama, meleki se spuste na Zemlju i dozivaju glasom koji čuju sva...

0
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Na dan Bajrama, meleki se spuste na Zemlju i dozivaju...

“Ovaj moj unuk popeo mi se na leđa, pa nisam želio da ga skinem...

1
Šeddad b. El-Had, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., predvodio namaz ashabima, pa kada je učinio sedždu, Hasan se popeo na njegova leđa. Vjerovjesnik...

Kako je sehurio Allahov Poslanik

0
(DESET VJERODOSTOJNIH HADISA O VRIJEDNOSTI SEHURA) Pošto se nalazimo u mjesecu ramazanu i svakog dana sehurimo i iftarimo, lijepo je da se podsjetimo na to...

POPULARNO