Petak, 3 Aprila, 2020

Ljubav prema džematu i džamiji

0
Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Namaz skupno obavljen u džematu vredniji je za 25 stepeni od pojedinačno obavljenog...

Želiš li…

0
Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg...

Čovjek koji je umro u Džennetu

0
Bejheki prenosi u Šu’ab el-Imanu da je Ebu Sa’id el-Hudri, r.a., ispričao: „Poslanik, s.a.v.s., je predvodio dženazu i kada su prolazili pored jednog mezara...

Ibadet zasnovan na izmišljenim hadisima: Lejletur-regaib – noć želja

0
Lejletur-regaib je, u našem narodu, poznata kao odabrana noć u kojoj je h. Amina zanijela Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Međutim, ova noć se...

Zašto uvijek mislimo da je naša tuga najveća?

0
Možda ste sinoćnji kijam proveli teška srca i sa suzama u očima. Možda su vas brige slamale, tako da niste mogli pronaći mir i spokoj....

Muž dočekao svoju ženu iznenađenjem nakon što je rodila šestu zaredom kćerku (Video)

0
Jedan muž iz Saudijske Arabije dočekao je svoju ženu, Naval, nakon što je rodila njihovu šestu zaredom kćerku tako što je spavaću sobu napunio...

Da biste bili poštovani, poštujte sebe

0
U hladnom Cape Townu puhao je jak vjetar. Ljudi su žurno hodali pokrivajući svoja lica. Vjetar je bio toliko jak da su ljudi jedva...

Žena zbog koje je Allah prekorio Poslanika, s.a.v.s.

0
Neki mladić, po imenu Humejd, je otišao Poslaniku, s.a.v.s., da se požali na svoju ženu i tada je čuo učača kako uči: “Doista će...

Ko odgoji tri kćerke, kao nagradu zaslužuje Džennet

0
Mnogobrojni su hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s, podstiče na lijep odnos, odgoj i brigu o kćerkama i u kojima obećava veliku nagradu.... Spomenut ćemo samo...

Deset hadisa o iskušenjima koji će vam pomoći da prebrodite svoje izazove

0
-  „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude...

Jesi li i ti zabrinut? Hadis za sve zabrinute (Video)

0
Allahu moj! Šta može imati onaj ko Tebe izgubi? A šta može izgubiti onaj ko Tebe spozna i nađe? Uistinu, ko god je zadovoljan...

Vjernik je poput pčele, koristan je drugima i daje samo dobro

0
Imam Ahmed u svom "Musnedu" bilježi hadis od Abdullaha ibn Amra u kojem je Muhammed, s.a.v.s. rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci...

Da li je i kada dozvoljeno ogovarati druge ljude?

1
Gibet je spomenuti čovjeka u njegovu odsustvu po nečemu što ne bi volio čuti. ... Muslim bilježi od Ebu Hurejrea da je Poslanik, a.s., rekao:...

Kako umiru alkoholičari?

0
U hadisu stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji se Allah obavezao da će onoga ko konzumira opojna pića napajati s...

Allahu, podari mi nešto bolje

0
Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ”Nema čovjeka koji u nevolji i nedaći kaže: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ a da Allah...

Mala djela za koje slijedi velika nagrada: Čistoća

0
U nastavku ćemo navesti nekoliko malih i jednostavnih djela za koja su Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., obećali veliku nagradu. U prvom dijelu...

A šta je dunjaluk u odnosu na Ahiret?

0
Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao govor svojim ashabima, pa kada je već Sunce bilo na samom zalasku, skoro da zađe za horizont,...

Kako je Poslanik, s.a.v.s., tražio zaštitu od iskušenja?

0
Poslanikova, s.a.v.s., supruga, Aiša, r.a., prenijela je hadis, koji je zabilježio imam Muslim, a u kojem se navodi: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je učio ove dove:...

Prednost onog ko stalno uči nad onim ko stalno ibadeti

0
Ko bude slijedio put u kojem se traži znanje, Allah će ga uvesti u jedan od džennetskih puteva. Meleki podmeću svoja krila onome ko traži znanje...

Zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda

0
Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u ljepotu neke žene a zatim...

POPULARNO