Hadis

Želiš li…

Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg smo sebi... Opširnije..