Gdje je mjesto ljubavi u srcu ili mozgu?

0
702

 

Gdje je mjesto ljubavi u srcu ili mozgu?

Još uvijek je prisutno nastojanje da se funkcija mozga predstavi u vidu anatomske skice koja prikazuje dijelove mozga, što je pokušaj koji prate brojni nedostaci. Naime, način rada većine ljudskih organa može se dokučiti i na osnovu samoga pogleda na njih. Srce, naprimjer, nije ništa drugo do obična pumpa; plućna krila predstavljaju mijeh za napuhivanje, dok se o mozgu, koji ujedno igra i najbitniju ulogu u odnosu na ostale organe, na osnovu njegova izgleda ne može mnogo dokučiti. Ovaj organ doseže težinu od oko 1,4 kg., i on ne obavlja samo funkciju sličnu onoj koju ima matična ploča u kompjuteru u odnosnu na ostale dijelove, već se smatra i prebivalištem svijesti i mišljenja, čak i osjećajem našeg egzistiranja. Imajući u vidu da se u našem tijelu, pored navedenih organa, nalaze i brojni drugi organi, može se reći da smo mozak ustavari mi.

U 19. stoljeću ljekar Franz Jozeph Gall tvrdio je da je riješio problem putem posebnog metoda kranioskopije koji se ogledao u tome da se karakter ličnosti da razaznati na osnovu izgleda lobanje. Savremeni učenjaci uspjeli su uz mnogo napora podijeliti mozga na više dijelova, što su popratili odgovarajućom znanstvenom nomenklaturom. Razlučili su također za koje funkcije su zaduženi pojedini dijelovi mozga, kao mišljenje, emocije, govor i dr. Međutim, postavlja se pitanje šta je s funkcijama koje nisu nabrojane, a mozak ih obavlja?

Napredak nauke i tehnologije omogućio je da se proučavanju mozga pristupi na način koji je u prošlosti bio nepoznat. Došlo se do ·zaključka da činjenice koje su se do tada smatrale opće prihvatljivima i nisu tako vjerodostojne. Mozak je u suštini organ koji je podijeljen na područja koja imaju svoju funkciju. Linija ili nit koji razdvaja spomenuta područja daleko je krhkija i slabija nego što se pretpostavljalo.

ad

Naprimjer, kod osobe koja izgubi vid, režanj mozga koji je percipirao svjetlost u mozgu mijenja svoju funkciju u korist drugih čula. Ako osoba doživi moždani udar u području koje je zaduženo za pokretanje desne ruke, tada drugo područje preuzima tu funkciju.

Također su otkriveni posebni neuroni koji nam omogućavaju posebno vladanje i ponašanje prema svijetu oko nas, što nam pomaže da naučimo neke osnovne vještine, kao što su hodanje i govor, neophodne načine ponašanja, odnos prema drugima i sl.

 

LJUBAV JE UNUTAR MOZGA

Ljubav je duhovni dar koji je Uzvišeni Allah poklonio nama, ona počinje u mozgu i krči sebi put ka njenom fizičkom ispoljavanju. Međutim, emocionalni osjećaji koje nazivamo ljubav imaju vrlo slabu povezanost s istinskom i pravom ljubavi, jer je ljubav energija koja se može upotrijebiti na pozitivan ili negativan način. 37 Ako neko od tvoje djece koristi drogu, možeš ga voljeti bez ikakvih uvjeta i prihvatiti njegovo loše ponašanje nadajući se da neće upotrijebiti prekomjernu količinu koja bi ga odvela u smrt, ili možeš ispoljiti ljubav u vidu strogosti i smjestiti dijete u bolnicu kako bi mu spasio život. Suviše stroga ljubav može imati nepoželjne posljedice, isto kao što i prezrana ljubav, dakle bezuvjetna, može biti nezdrava.

 

Ljubav se sastoji od tri vrste:

 • duhovna bez ikakvih uvjeta;
 • bratska ili prijateljska i
 • romantična ljubav, povezana s emocijama.

Postoji i drugi način da se ispitaju ove tri vrste ljubavi, tako da na više načina možemo razlučiti ljubav kroz različite stepene i faze naših odnosa. U većini slučajeva, naročito kod otpočinjanja veze, osjećamo ogromnu emocionalnu privlačnost prema našim partnerima, a sa protokom vremena ova se ljubav produbljuje u bratsku, a potom u duhovnu ljubav.

Ljubav ne predstavlja fazu tjelesnog užitka, jer u mnogim slučajevima imamo jake emocionalne osjećaje pri upoznavanju. Ova faza se naziva fazom zaljubljenosti, koja se preobražava, s prolaskom vremena, u novu vezu koja zahtijeva unapređenje dublje veze s određenom osobom i ima povećanu podložnost drugim dvjema vrstama ljubavi.

A sada da se malo bolje upoznamo s naučnim pojašnjenjem ove veze. Učenjaci su nedavno ustanovili da postoji karta ili područje zaduženo za ispoljavanje ljubavi koja se nalazi u mozgu čovjeka i pomaže čovjeku u određenim spoznajama. Učenjaci smatraju da je ova karta ljubavi, koja se nalazi u mozgu, ustvari skup osobina koje čovjek želi da posjeduje neka druga osoba, prije svega ona osoba s kojom se želi povezati.

Dakle, kada upoznaš osobu kod koje se nalaze osobine koje su zacrtane u tvom mozgu, osjećaš privlačnost prema toj osobi, ili suprotno tome.

Ove se osobine skladište u mozgu tokom cijelog života, kao npr. osmijeh kod majke ili duhovna snaga kod oca, dakle to su osobine koje se sakupljaju cijelog života u tvom mozgu. Ako upoznaš osobu koja odgovara većini ovih osobina, tvoj mozak počinje izlučivati jednu hemijsku materiju koja podstiče radost. 38

Također tijelo izlučuje i hormone, kao što je phenyl ethylamine, što predstavljaju materiju koja utječe na raspoloženje, tako da osoba osjeća euforiju. U sto, tijelo izlučuje dodatne hemijske materije kao što je adrenalin, koji uzrokuje rumenilo u licu, znojenje ruku, brzo disanje i brže otkucaje srca. Nakon što draga osoba nestane, utjecaj ovih hemijskih supstanci opada, a čovjek biva pogođen na isti način kao osoba nakon što je konzumirala opojna sredstva, dakle osjeća zamor ili depresiju. Na ovaj način se može objasniti zašto osoba biva tužna kada je daleko od nekoga koga voli, ali se može objasniti i to zašto je osoba ovisna o ljubavi.

 

MOZAK l OSJEĆAJI

Studija koja je urađena na Medicinskom fakultetu pri Univerzitetu Yale koristeći se magnetskom rezonancom pojašnjava da muškarci upotrebljavaju lijevu stranu mozga u rješavanju složenih jezičkih problema, dok žene upotrebljavaju obje strane. 39 Ovo ujedno i pojašnjava zašto su žene sposobnije od muškaraca u jezičkom izražavanju, ali i u emocionalnom. Unatoč tome što lijeva hemisfera mozga kontrolira govor, desna strana mozga učestvuje u emocionalnom izražavanju. Eksperimenti koji su urađeni na osobama koje imaju problema s desnom stranom mozga pojašnjavaju da te osobe govore bez osjećaja ili emocija.

Žene posjeduju moć da upotrebljavaju obe strane mozga u isto vrijeme dok razgovaraju, ali mogu također da komuniciraju s centrima zaduženim za emocije u mozgu, i to u vrijeme dok pričaju, dok muškarci ne posjeduju ovu moć, zato ne mogu s lahkoćom da izraze svoje osjećaje. O tome svjedoče i mnoge studije koje potvrđuju da žene lakše i jasnije mogu da izraze ljubav i tugu od muškaraca. Ovakva razlika dovodi do neravnomjernosti u izražavanju i iskazivanju osjećaja između žena i muškaraca, tako da žene većinom istražuju neku temu sa svih aspekata, dok se muškarci ustremljuju direktno ka cilju, i u većini slučajeva bivaju pritješnjeni pretjeranim govorom žena.

 

Dihotomanija – lijevi i desni mozak

 •  Lijevo                   • Desno
 •  intelekt                 • intuicija
 •  konvergentna     • divergentni
 •  konkretno            • apstraktno
 •  analitičko             • holističko
 •  racionalno          • intuitivno
 •  objektivno           • subjektivne
 •  sukcesivno         • simultano
 •  linearno              • nelinearno
 •  usmjereno         • slobodno
 •  znanost              • umjetnost
 •  zapadno             • istočno

 

Psiholog Kostus Kafetsios smatra da je nemoć muškaraca da iskažu svoje osjećaje uzrokom mnogim problemima koji nastaju u vezama između muškaraca i žena. On tvrdi da je vrlo teško otkriti emocije i osjećaje kod muškarca. Izučavanje nervnog utjecaja na mozak otvara široka obzorja i pomaže u proučavanju neuropsihijatrijskih pojava. Tako neki naučnici smatraju da se šizofrenija može objasniti tumačenjem poremećaja neurona u mozgu i u neujednačenoj ravnoteži između dvije hemisfere, lijeve i desne.

Tema nervnog upravljanja vrlo je korisna, ali još uvijek nedovoljno istražena, mnoge naučne studije koje proučavaju tajne ljudskog mozga još uvijek su u toku, dok o tajnama mozga znamo vrlo malo.

.

 Jeste li znali:

1. I muškarci u startu imaju ženski mozak!

2. Najveći ikad zabilježen koeficijent inteligencije pripada jednoj ženi!

3. Muškarci nakon moždanog udara češće ostaju nijemi dok se žene nakon takvih zdravstvenih tegoba ipak mogu oporaviti i govoriti, zbog toga što muškarci koriste samo jednu polovicu mozga, a za verbalne aktivnosti dok žene koriste obje strane mozga, a i brže ramenjuju informacije između lijeve i desne polutke!

4 . Ako muškarci ne slušaju žene dok govore to nije stoga što su loše volje ili su im žene dosadne već zato što im mozak teško razumije ženski glas!

5 . Prosječni muškarac misli na seks skoro svake minute, dok prosječna žena misli na seks jednom u dva dana!

6 . Ustanovljeno je da ženska dojenčad imaju daleko bolju i bržu reakciju na glasne i uzemirujuće zvukove nego dječaci!

7. Zagrljaj od 20 sekundi će u žskom mozu proizsti oksitocin, čiji se efekt manifestira osjećajem povjerenja u osobu s kojom se grli. Izvor: www.scribd.com (op. prev.)

 

Fusnote:

37 Ukoliko dijete raste u okolini u kojoj nema ljubavi, sigurnosti i roditeljske njege, u njegovom se mozgu obilje sinapsi neće očuvati, već se ‘osušiti’, te će i mozak takvog djeteta biti znatno drukčiji od mozgova djece koja rastu u osjećajno bogatom ozračju. Doživljaji su poput hrane za mozak. Bogatstvo ljubavi i zdrave stimulacije omogućuju mozgu rast i uspješan razvoj, stoga poticajno ozračje pospješuje razvoj inteligencije i individualnih prednosti. Nasuprot tome, nestimulativno ozračje osiromašuje razvoj mozga. Nažalost, mozak velikog broja djece gladuje zbog manjka pažnje i odgovarajućih podražaja (doživljaja). Bez podražaja, bez korištenja, moždane stanice odumiru. (Časopis Dijete, vrtić i obitelj, br. 48, 2007.) (op. prev.)

38 U mozgu postoji jedno zanimljivo područje koje se naziva centar za prepoznavanje lica. Iz svakodnevne komunikacije poznato je da kada nekom zaboravite ime, ipak ćete se sjetiti lica. Vaš mozak skenira čovjeka koga upoznate, skladišti informacije u memoriji na odredeno mjesto i prepoznaje ga kasnije. Mi smo socijalna bića i naš mozak je projektovan da prepoznaje lica. Pored navedenog, mozak obavlja i hiljade drugih funkcija koje su otkrivene i još uvijek se istražuju. Za svoj rad mozak troši ogromnu količinu energije, iz kiseonika i glukoze, koje dobija putem krvi. Zbog toga je za normalan rad mozga izuzetno važna dobra cirkulacija. Male smetnje u opskrbi mozga mogu dovesti do zaboravnosti i gubitka koncentracije, glavobolje, vrtoglavice i zujanja u ušima. www.cpsbl.org/zdraylje (op. prev.)

39 Razlike između muškog i ženskog mozga.

•Žene koriste više područja mozga kada razmišljaju!

•Mozak muškaraclJ je veći, ali se usljed starenja brže smanjuje nego kod žena!

•Mozak kod žena radi pri većoj temperaturi zbog toga što sagorijeva više glukoze nego mozak muškaraca!

• Muški mozak sadrži otprilike 6, 5 puta više sive stvari u odnosu na ženski mozak , dok kod žena mozak sadrži približno 1O puta više bijele tvari nego kod muškaraca, što objašnjava teoriju o tome da su muškarci uspješniji u matematičkim, dok su žene uspješnije u društvenim znanostima!

•Muškarci su na testovima inteligencije pokazali više uspjeha, i to otprilike za četiri do pet bodova više nego žene!

•Mnogo znanstvenika, pisaca i istraživača tvrde da muškarci dnevno izgovore manje riječi nego žene. Razlika može imati raspon od 1 000 do čak 1O 000 riječi na dan! www.scribd. com (op.prev.)

 

Iz knjige: KUR'AN, NERVNI SISTEM I PSIHOLOGIJA

Autor: dr. Halid Faik el-‘Ubejdi

U ovoj knjizi je elaborirano ono što u Kur'anu možemo pronaći o jednoj vrlo bitnoj oblasti, a to je čovjekova psiha. Nervni sistem, duhovna (er-ruh) i duševna (en-nefs) strana čovjeka predstavljaju jedno od zahtjevnijih pitanja. Mozak je zagonetka koja se ne da ljudima odgonetnuti. Tako je bilo od samog postanka pa sve do sada, a tako će i ostati, sve dok Uzvišeni Allah ne odredi drugačije. Ova tematika također uključuje i kur'ansku nadnaravnost, što pobuđuje istinsko divljenje…

Piše: dr. Muhammed Seka Id

(stručnjak iz oblasti medicinskih znanosti)

Izvor: akos.ba

 Islam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.