Činjenice koje niste znali o Kabi

0
1019

Slikovni rezultat za kaba

Nema mjesta na Zemlji koje je poštovanije, centralnije ili svetije za veliki broj ljudi kao što je to Mekka. Po objektivnim standardima, ova dolina u regiji Hidžaza u Arabiji je najslavnije mjesto na Zemlji. Oko Kabe se svakodnevno obavi na hiljade tavafa. Milioni domova ukrašeni su sa slikama Kabe, a preko milijardu osoba okreće se prema ovom mjestu pet puta na dan. Kaba je epicentar Mekke. Građevina u obliku kocke je u srcu najpoznatijeg zdanja u historiji čovječanstva, obavijena je crnim platnom, kisvom, koje ima svoj udio u misteriji. Ovdje je samo nekoliko stvari koje većina ljudi možda i ne zna o Kabi.

10. Kaba je nekoliko puta obnavljana

Kaba, koju danas poznajemo, nije ona ista Kaba koju su izgradili poslanici Ibrahim, a.s., i Ismail, a.s. S vremena na vrijeme bilo joj je potrebna obnova nakon prirodnih i drugih katastrofa. Naravno, svima je poznato da se najveća obnova dogodila za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., prije objave poslanstva. Ovom prilikom izbjegnuto je krvoproliće brzim i mudrim promišljanjem Poslanika,s.a.v.s., koje pleme da postavi crni kamen. Od tada u prosjeku svakih nekoliko stoljeća događala se velika obnova.

Prvu značajniju intervenciju na prostoru oko Kabe, a time i temelje buduće džamije, načinio je halifa Omer, r.a. Naime, za vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., oko Kabe nije bio izgrađen nikakav zid, nego su je okruživale kuće. Ulice koje su se protezale između tih kuća su završavale u prostoru oko Kabe pa su predstavljale ulaz u EI-Mesdžidul-Haram. Kada je ovaj prostor postao pretijesan za sve veći broj muslimana koji su tu obavljali namaz, Omer, r.a., je odlučio otkupiti kuće koje su bile uz samu Kabu i na taj način proširiti mjesto za klanjanje i tavaf. Oko novonastalog područja izgradio je zid koji je postao zid džamije. Dao je da se sagradi više širokih vrata i da se prostor oko Kabe naspe sitnim pijeskom. Ovim je postavljen osnov za sva nadograđivanja koja će uslijediti.

Posljednje renoviranje bilo je 1996. godine i bilo je izuzetno temeljito, znatan dio kamenja je zamijenjen, ojačan je temelj i zamijenjen je krov. Ovo je vjerovatno posljednja obnova za još nekoliko stoljeća jer moderna tehnika znači da je zgrada sigurnija i stabilnija nego ikada ranije.

9. Nekada je imala dvoje vrata i prozor

Prvobitna Kaba imala je vrata za ulaz i druga za izlaz. Znatan dio vremena imala je i prozor na jednoj od strana. Sadašnja Kaba ima samo jedna vrata i nema prozora.

Godine 1977. kralj Halid ibn Abdulaziz je, nakon što je klanjao namaz unutar Kabe, naredio da se obnove njena vrata. Prijašnja vrata su bila postavljena 1943. u vrijeme vladavine kralja Abdulaziza Ali Sauda. Vrata Kabe su, zapravo, sastavljena od dvoje vrata, jedna su vanjska, a druga unutrašnja. Vrata su umjetnički urađena, od zlata su i u njihovu izgradnju utrošeno je 280 kg zlata. Unutarnja vrata se nazivaju vrata pokajanja i ona vode na krov Kabe. Visina vrata je 310 cm, a širina 190 cm. Vrata tevbe su duga 230 cm, a široka 70 cm.

8. Bila je višebojna

Mi smo navikli da vidimo Kabu pokrivenu crnom kisvom sa zlatnim nitima i ne možemo je zamisliti u bilo kojoj drugoj boji. Međutim, ova tradicija je počela u vrijeme Abasida, čija boje je bila crna, a prije njih Kaba je bila pokrivena u više boja, uključujući zelenu, crvenu pa čak i bijelu boju.

Prema nekim predanjima Kaba je prvi put prekrivena u vrijeme Ismaila, a.s. Sa sigurnošću se zna da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da Kaba bude prekrivena jemenskim platnom. To se dogodilo nakon oslobađanja Mekke. Taj Poslanikov, s.a.v.s., postupak slijedili su i trojica halifa nakon njega, Ebu Bekr, Omer i Osman. Kada je u pitanju četvriti halifa Alija ibn Ebi Talib, on nije prekrio Kabu jer je bio zauzet ratovanjem.

U proteklim stoljećima su se halife, kraljevi i vladari brinuli o prekrivanju Kabe. Čak su prekrivače stavljali jedne preko drugih i to je trajalo do vremena vladavine abasijskog halife Mehdija koji je naredio da Kaba bude prekrivena samo jednim plaštom.

Godine 1938. kralj Abdulaziz Ali Saud je osnovao specijaliziranu fabriku za tkanje kisve.

Godine 1972. otvorena je nova fabrika za tkanje kisve. U fabrici su postojale mašine i uređaji za tkanje i vezenje ali je, ipak, odlučeno da se nastavi ručno tkanje plašta. Prekrivač Kabe je visok 14 metara i u gornjoj trećini se nalaze kur’anski ajeti izvezeni zlatnim nitima.

Kada je u pitanju prekrivač kabenskih vrata onda treba spomenuti da je i on izrađen od istog materijala kao i prekrivač Kabe, od crne svile. Jedan prekrivač Kabe, sa svim ukrasima i ajetima izvezenim zlatnim koncem košta oko 17.000.000 rijala.

Novi prekrivač na Kabu se stavlja 9. zul-hidžeta, na Dan Arefata, uoči Kurban bajrama. Tom prilikom Kaba se pere i privremeno ogrće bijelim prekrivačem. Skinuti prekrivač se skida, siječe i dijeli.

7.  Ključevi su u rukama jedne porodice

U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., svaki od aspekta koji je bio povezan sa obredima hadždža bio je u rukama različitih podgrupa Kurejšija. Svako od njih na kraju bi izgubio svoje starateljstvo nad određenim obredom, osim jedne. Nakon osvajanja Mekke, Poslaniku, s.a.v.s., su predati ključevi Kabe i umjesto da ih zadrži za sebe on ih je vratio Osman ibn Talhi iz porodice Beni Šaiba. Oni su tradicionalni čuvari ključeva Kabe već stoljećima, a Poslanik, s.a.v.s., povjerio im je tu ulogu ovim riječima: „Uzmi ih, o Beni Talha, vječno do Sudnjeg dana, i neće se uzeti od vas, osim od strane nepravednog, okrutnog tiranina“

Bez obzira da li se radilo o halifi, sultanu ili kralju-najmoćnijim ljudima u svijetu svi oni su se morali pokoriti riječima Poslanika, s.a.v.s., i tražiti dozvolu od ove male mekkanske porodice prije nego što bi mogli ući u Kabu.

6. Nekada je bila otvorena za sve

Do nedavno, Kaba se otvarala dva puta sedmično i svako je mogao ući i klanjati. Međutim, zbog povećanog broja hadžija i drugih čimbenika, Kaba se sada otvara samo dva puta godišnje i to samo za dostojanstvenike i posebne goste.

Pogledajte video u prilogu kada se Kaba otvara i istovremene uzdahe miliona ljudi koji plaču na ovaj trenutak.

5. Oko Kabe se moglo plivati

Jedan od problema koji se vezuju za lokaciju Kabe, budući da je smještena na dnu doline, je da prilikom padavina doline imaju tendenciju da poplave. Ovo nije bila neuobičajena pojava u Mekki i prouzrokovala je mnogo problema prije nego što je uveden sistem kontrole poplava i kanalizacija. Tokom tih dana Kaba je bila na pola potopljena u vodi. Da li je to zaustavilo muslimane od obavljanja tavafa? Naravno da ne.

Moderno prilagođavanje okolnih područja i tehnike sprječavanja poplava znače da više nećemo moći vidjeti ovakav prizor. Ili možda hoćemo?

4. Unutrašnjost sadrži levhe u znak sjećanja na vladare koji su je renovirali

Duži niz godina mnogi su se pitali kako izgleda unutrašnjost Kabe. Oslanjanje na priče ljudi koji su bili dovoljno sretni da uđu jednostavno nije bilo dovoljno. Jedan od sretnika koji je ušao unutar Kabe sa sobom je ponio telefon sa kamerom te sada milioni mogu gledati snimak unutrašnjosti

U sredini Kabe nalaze se tri drvena stuba, koji drže njen krov. Prečnik stubova je 44 cm, a udaljenost između njih je 235 cm. Naspram vrata je izgrađen mali mihrab. U desnom uglu su stepenice koje vode na krov. Izlaz na krovu je zatvoren vratima pokajanja.Unutrašnjost Kabe sada je obložena mermerom i zelenom tkakninom koja prekriva gornje zidove.

Ovaj plašt se mijenja svake tri godine, a nekada i pet. Prvi plašt je satkan u fabrici za proizvodnju plaštova Kabe 1403. h. U Kabi postoji i jedan sanduk u kojem se drže neke stvari koje se godinama čuvaju unutar Kabe.

Na zidovima su levhe gdje svaka obilježava obnovu ili ponovnu izgradnju Allahove kuće od strane tadašnjeg vladara. Pogledajte u prilogu video snimak jedinog mjesta na Zemlji gdje možete klanjati u bilo kojem pravcu.

3.  Postoje dvije Kabe!

Direktno iznad Kabe na nebu nalazi se istovjetna kopija. Ova Kabu spomenuo je Kur’an kao i Poslanik,s.a.v.s..

Allahov Poslanik,s.a.v.s., opisujući Isru i Miradž kaže:

„Pokazan mi je Bejtul-ma’mur, pa sam pitao Džibrila šta je to. On mi odgovori: ‘Ovo je Bejtul-ma’mur u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, kad izađu više se ne vraćaju.'”

2. Crni kamen je razbijen

Da li ste se ikad zapitali kako je Crni kamen dospio u srebrni omotač? Neki kažu da je slomljen kamenom koju je vojska Umejada ispalila opsjedajući Mekku, dok je bila pod upravom Abdullaha ibn Zubejra.

Međutim, većina se slaže da je najvećim dijelom oštećen u srednjem vijeku od strane ekstremne jeretičke ismailijtske sekte iz Bahreina, pod imenom Karamiti, koji su hadždž smatrali činom praznovjerja.  Oni su odlučili da svoj stav dokažu ubijanjem na desetine hiljada hadžija i bacanjem njihovih tijela u vrelo ZemZem.

Ovaj čin izdaje nije bio dovoljan, te su ovi šejtani odnijeli Crni kamen na istok Arabije, a onda u Kufu, u Irak, gdje su tražili otkupninu, sve dok ih abesinijski halifa nije primorao da ga vrate. Kada su ga vratili, bilo je u komadima, i jedini način da ga održe u jednom komadu bio je da ga optoče srebrom. Pojedini historičari prenose da još uvijek postoje komadići koji nedostaju.

1. Nije bila kockastog oblika

Da, braćo i sestre… najpoznatija kocka na svijetu zapravo je bila pravougaonog oblika. Kaba nikad nije trebala biti kockom, prvobitna Kaba nekad je obuhvatala i polukružni dio poznat kao Hidžri Ismail.

Kada je Kaba obnovljena samo nekoliko godina prije nego što je Poslaniku, s.a.v.s., stigla prva objava, Kurejšije su se složile da samo od sredstava čistih od harama završe gradnju. To je značilo da nema novca od igara na sreću, pljački, prostitucije, kamate, itd. A izgradnja Kabe je znak koliko su zapravo Kurejšije bile duboko zaglibile u grijeh, da nisu imale dovoljno halal novca, u ovom bogatom trgovačkom gradu, da obnove Kabu u prvobitnoj veličini i obliku.

Oni su napravili manju verziju Kabe i postavili okolo zid od blata, nazvan Hidžr Ismail (iako nema veze sa poslanikom Ismailom,a.s.) kako bi ukazali na originalne dimenzije. Pred kraj svog života, Poslanik, s.a.v.s., je namjeravao da obnovi Kabu na izvornim temeljima, ali je preselio prije nego što je ispunio svoju namjeru. Osim tokom kratkog perioda od nekoliko godina za vrijeme vladavine halife Abdullaha ibn Zubejra, Kaba je ostala u istom obliku kao za vrijeme Poslanika, s.a.v.s..

Izvor: islambosna.baIslam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.