Brak

Tajna spavaće sobe

Kada govori o intimnom odnosu između supružnika, Kur'an časni upotrebljava uzvišene i prefinjene izraze koji označavaju poseban odnos između njih, pun ljuba... Opširnije..