Petak, 3 Aprila, 2020

Kur’an će te učiniti boljom osobom

0
“Šejh, ne osjećam se vrijednom”, rekla sam najboljem učitelju Kur’ana na svijetu, šejhu Muheb Fuda prije nekoliko godina. Osjećala sam skrhanom pokušavajući da dovršim...

Blagodat ili kazna: Drugačiji pogled na uspjeh i poteškoće

0
Još otkako smo bili djeca naučili smo razliku između dobrog i lošeg. Formula je jednostavna. Kada se nešto dobro dogodi, onda smo sretni. Kada...

Osam uobičajenih pitanja na koje je Kur’an pružio odgovor

0
Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana. 1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja? Kur’an odgovara: Misle li...

Obaveza odgajanja duše

0
Riječ „nefs“ se u Kur'anu spominnje 145 puta. U množini kao „nufus“ i „enfus“ se navodi 155 puta. Učenjaci imaju vrlo različita mišljenja u...

Smutnja je teža od ubistva

0
Nesporazumi i rasprave su jedan od najvećih razloga što su danas muslimani jedni protiv drugih. Izrazi potpu „zajednički minimum“ ili „pronašli su kompromis“ često se...

Šta znači bojati se Allaha?

0
Boj se Allaha gdje god bio, a poslije lošeg djela uradi dobro čime ćeš ga izbrisati i lijepo se prema ljudima ophodi. (Tirmizi) Ibn Redžeb kaže: Ovo...

Stigli su nam 10 najboljih dana u godini!

0
Da li smo  svjesni Allahove blagodati prema nama kroz to što nas je poživio do ovih mubarek i blagoslovljenih dana. Dana koje je Allah...

Anksioznost i upravljanje stresom: Kur'an – vodič za pozitivnu psihologiju

0
Prije nego se unesemo u Kur’an, važno je pružiti kratak sažetak nastanka uzbudljivog područja pozitivne psihologije. Historijski gledano, psihologija se fokusirala na ublažavanje stresnih...

I mravi govore!

0
Britanski časopis Tajms u svom broju od 6. februara 2009.g. objavljuje vrlo interesantan članak vezan za međusobno sporazumijevanje i komunikaciju mrava. Naime, najnovija naučna...

Šta nam Kur'an govori o postu: 10 ramazanskih poruka iz Kur'ana

0
Kur'an, azimuššan, govori o ramazanskom postu na nekoliko mjesta. Jezgro govora o postu je u 5 ajeta sure El-Bekare: 183-187. ajet. Mi ćemo u...

Kako je jedna majka s djecom gradila dvorce u Džennetu…

0
Jedna žena je prenijela čudesnu priču i kaže: Bila sam u posjeti prijateljici. Jedna od  njenih kćeri, koja je imala oko tri godine, je...

Nadnaravnost Kur'ana: Komunikacija među pticama

0
Navodeći izuzetne odlike kojima je Uzvišeni Allah obdario Sulemana, a. s., u citiranom ajetu ističe se da ga je On podučio i govoru ptica....

Želite li pročitati nešto doista nevjerovatno?

0
Kada Allah govori o našoj potrazi za svjetovnim stvarima On koristi termin فامشوا / idite, hodajte. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim...

Pismo mojoj kćeri – Pet ključeva duhovne i emotivne otpornosti

0
Način na koji gledaš svoju svrhu na ovom svijetu i kako si shvatila savršenstvo Allahovih planova određuje kakva ćeš biti  vjernica. Na ovom svijetu postoje...

Šta nas najlakše približava ugodnom dunjalučkom životu?

0
Glavni i temeljni razlog koji će nas najviše približiti dostizanju ugodnog života je vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih dijela. Allah, dželle šanuhu, je...

Ajet koji je promijenio moj život

0
Ovo je tekst koji sam napisala o ajetu koji mi je zaista pomogao da promijenim sve oko sebe. Možda će pomoći da i drugi...

Osam uobičajenih pitanja na koje je Kur’an pružio odgovor

0
Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana. 1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja? Kur’an...

Znaš li lijek za slomljeno srce

0
Kada vam bude slomljeno srce, sjetite se da je Kur'an lijek za slomljena srca. Kada su suze lomile srce Nuha a.s. i miješale se sa...

POPULARNO