Četvrtak, 2 Jula, 2020

Koliko maski nosite?

0
Mnogi od nas imaju različite maske koje stavljaju tokom dana zavisno s kim smo i šta oni očekuju da budemo. Pojedine od ovih maski...

Traženje oprosta od Allaha kao lijek za depresiju, brige i životne probleme

0
Veliki islamski alim, Ibnu-l-Kajjim el-Dževzijje, u svom djelu „Zadu-l-me'ad“ (Opskrba za ahiret) navodi da grijesi, prekoračivanje Allahovih granica i nered dovode do pojave raznih...

Prizor kada će vjernici ugledati Allaha (Video)

0
https://www.youtube.com/watch?v=x6LsOZZSvAI&feature=youtu.be

O Allahu podari mi prijatelja….

0
Vratimo se u neka davna vremena i izvucimo mudrost od mudraca kojeg svi poštujemo i divimo mu se. Allah, s.v.t., nam kazuje priču, ne...

U Aišinom domu – Selman el- Auda

0
Ashabi, Allah bio njima zadovoljan, znali su vrijednost i odlike Aiše, r.a. Ona je bila supruga njihovog Vjerovjesnika i njemu draga žena. Aiša, r.a., je...

O etičnost Muhammeda, a.s.

0
Vanjska ljepota koju je posjedovao Muhamed a.s. odražava i njegovu unutrašnju vrijednost, jer ga je Uzvišeni stvorio potpunog, sa prirodnim i moralnim kvalitetima.... Njegova draga...

Zašto je u Kur'anu čulo sluha (uho) uvijek spomenuto u jednini, a čulo vida...

0
ČULA SLUHA I VIDA Uzvišeni Allah kaže: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će...

Važnost primjenjivanja sunneta u našim prijateljstvima

0
Kada sam počela čitati siru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i knjige koje se tiču njegovog ophođenja prema ljudima, ostala sam u čudu: fascinirana,...

Da li slušanje učenja Kur'ana djeluje na nemuslimane koji ne znaju arapski jezik?

0
Terapeutsko dejstvo čitanja Kur'ana (naučna studija) Islamska organizacija za medicinske nauke u Kuvajtu je objavila rezultate naučne studije koja je dokazala da čitanje Časnog...

Iskreni savjeti učačima rukji

0
U Bosni i Hercegovini, ali i u zapadnim zemljama, u zadnja dva desetljeća, dakle, odmah nakon ratnih dešavanja, došlo je do ekspanzije  liječenja od...

Mansour Al-Salimi – Kome da se nadam (Ilahija)

0
https://www.youtube.com/watch?v=3inunlYG8iI

O novotarijama u vjerovanju i u djelima

0
U islamskoj terminologiji postoji pojam bid'ata....  Pod tim se misli na novotarije koje su ljudi izmislili i pridodali vjeri, svejedno, radilo se o novotariji u...

Traženje Allaha onda kada nam je On, s.v.t, potreban

0
Mislimo li da se možemo okrenuti Allahu samo onda kada nam je On ‘potreban’? Ne kažem da je pogrešno, već samo kažem da je nemoguće. Allah nam...

Da li znate koje su životinje spomenute u Kur'anu?

0
Kur'an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govore o glavnim dijelovima prirode: zemlji, vodi, životinjskom i biljnom svijetu i vremenu. Šest sura u Kur'anu...

Šest pouka iz Poslanikova, a.s., odnosa prema Hatidži, r.a.

0
Allahov Poslanik, s.a.v.s., se oženio Hatidžom u Mekki, kada je bio u cvijetu svoje mladosti, a ona je tada imala više od četrdeset godina....  Poslanik,...

Nauka dokazala hadis ‘Zabranjeni pogled (sa strašću) je otrovna šejtanova strelica…’

0
Čovjek gledajući u ženu osjeća potrebu za njom. Tada se pokreće spolni hormon koji kola ljudskim tijelom i uzrokuje neke promjene kao što su:...

Allahova snaga i milost – Istinit događaj (Video)

0
https://www.youtube.com/watch?v=lhw-3NNNB_Q&list=WL&index=2

Allahova milost – video koji će vas rasplakati

0
https://www.youtube.com/watch?v=BZiclvrI_Iw&list=WL&index=1

Želite ostvariti svoje životne snove- Uspostavite vezu sa Kur’anom

0
Prvog dana kada sam upoznala moju učiteljicu Kur’ana u Kairu tokom časa ona mi je rekla: “Molim te, dovi za mene! Želim da se...

Kako je izgledala svadba Poslanika, a.s., i Hatidže, r.a.?

0
Koje je bilo mjesto održavanja svadbenog veselja? Kuća Hatidže, radijallahu anha. Ko su bile zvanice? Ebu Talib, Hamza ibn Abdul-Muttalib, Abbas, Ebu Bekr Es-Siddik, Wereka ibn Nevfel,...

POPULARNO