Islam

Šta je to nafaka?

Nafaka je sve ono čime se čovjek koristi,svejedno da li je to halal ili haram,lijepo ili ružno.Sve ono čime se koristiš je tvoja nafaka.Ono čime se ne koris... Opširnije..